Undervisar i kinesiska

Jag undervisar kurser i kinesiska för studenter på de internationella inriktningarna på civilingenjörsprogrammen industriell ekonomi och teknisk fysik och elektroteknik, samt fristående kurser kopplade till Kina och kinesiska. Jag har erfarenhet av kurser i kinesiska på alla nivåer, från nybörjarkurser med fokus på praktisk språkfärdighet till rapportskrivning sista året på ingenjörsprogrammen.

Kurser i kinesiska

Kollegor

Organisation