Fotografi av Olle Linge

Olle Linge

Universitetsadjunkt

Hej! Jag heter Olle Linge (凌雲龍) och undervisar kurser i kinesiska som professionsspråk, samt kurser kopplade till Kina. Jag är intresserad av alla aspekter av språkinlärning, men har specialiserat mig på uttal, hörförståelse och studieteknik.

Undervisar i kinesiska

Jag undervisar kurser i kinesiska för studenter på de internationella inriktningarna på civilingenjörsprogrammen industriell ekonomi och teknisk fysik och elektroteknik, samt fristående kurser kopplade till Kina och kinesiska. Jag har erfarenhet av kurser i kinesiska på alla nivåer, från nybörjarkurser med fokus på praktisk språkfärdighet till rapportskrivning sista året på ingenjörsprogrammen.

Kurser i kinesiska

Kollegor

Organisation