Linnea Fors

Studievägledare

Jag är studievägledare inom central studievägledning på LiU.

Studievägledare inom central studievägledning

Som central studievägledare kan jag ge personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller all högre utbildning. 

Studievägledning vid LiU

Studentavdelningen