Fotografi av Lisa Karlsson Blom

Lisa Karlsson Blom

Antirasism, vithet och klass

Min forskning rör sig inom fältet för kritiska vithetsstudier. Jag är främst intresserad av att undersöka hur den svenska vitheten, som en normativ och – med Sara Ahmeds ord – världslig position förhåller sig till ras, rasism och antirasism. 

Mot bakgrund av den så kallade svenska exceptionalismen, enligt vilken jämlikhet och antirasism är allomfattande i och för Sverige, är Sverige särskilt intressant när det gäller vithet. Av olika anledningar, Sverigedemokraternas framgångar som den kanske mest påtagliga, har exceptionalismen under senare år hamnat under starkt ifrågasättande och rasism kan inte längre med samma lätthet tillskrivas en minoritet inom landets gränser. Denna situation har fört med sig att den vita identiteten dels har blivit mer synlig, men också att vitheten i sig utgör ett praktiskt såväl som diskursivt hinder. Jag är intresserad av att förstå mer om hur detta hinder förhandlas – explicit och implicit – i relation till antirasistiskt arbete.

Vidare är jag intresserad av hur klass på olika sätt interagerar med ras i konstitutionen av normativ vithet och normativ antirasism. Det finns en spänning inom och kring delar av den svenska antirasistiska rörelsen, ibland latent och ibland aktiverad, där klass utgör en konfliktyta. Min studie siktar mot att utveckla förståelsen av vilken roll klass spelar, som kategori och som teoretiskt problem, i antirasistisk praktik och diskurs.

Publikationer

2024

Lisa Karlsson Blom, Karin Krifors (2024) Antirasismens rör(l)ighet Antirasismer och antirasister: Realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter, s. 38-63 Vidare till DOI

2020

Lisa Karlsson Blom (2020) Samfältning i kvalitataiva intervjuer med antirasister Etnografiskt socialt arbete: fält, analys och text, s. 64-74

Forskning

Relaterat innehåll

Organisation