Fotografi av Lotta Lindh Åstrand

Lotta Lindh Åstrand

Forskningskoordinator och monitor på Forum Östergötland.

Presentation

I min roll forskningskoordinator och monitor så stöttar jag forskare som arbetar med kliniska studier.

Som forskningskoordinator ger jag regulatorisk rådgivning t.ex. i samband med ansökningar till myndighet eller andra instanser. Jag bistår forskare med ansökningshandlingar och i utformandet av t.ex. studieprotokoll och forskningspersonsinformation.

På uppdrag av forskare arbetar jag också med monitorering under planering, genomförande och avslut av en klinisk studie. Jag håller kurser och föreläser om bland annat GCP (Good Clinical Practice) och monitorering av kliniska prövningar.

Tidigare har jag arbetat som sjuksköterska och därefter som forskningssjuksköterska på Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Jag disputerade 2009 med en avhandling som handlade om kvinnors kunskaper och uppfattningar av klimakteriet och hormonbehandling.

Jag har tillsammans med forskargruppen på OB/Gyn på Kvinnokliniken och Avdelningen för barn och kvinnors hälsa fortsatt att studera olika aspekter av klimakteriet


Kontaktas helst på: lotta.lind.astrand@regionostergotland.se.

CV

Utbildning

Doktorsexamen, Medicinska vetenskaper, Linköpings universitet (2009)

Medicine kandidatexamen i omvårdnad, Linköpings universitet (2003)

Sjuksköterskeexamen, Birgittaskolan, Linköping (1983)

 

Övriga utbildningar (urval)

Kurs i kvalitetssäkring av kliniska prövningar, Läkemedelsakademin (2015 och 2018)

Handledning av forskarstuderande, Linköpings universitet (2013-2016)

Utveckling av grupp och ledare (UGL), Gällöfstad ledarutveckling (2012)

Good Clinical Practice, 2hp, Linköpings universitet (2007)

 

Forts. Övriga utbildningar

Diplom i klinisk prövning för forskningspersonal inom sjukvården, Svenska utbildningsrådet för klinisk prövning, Läkemedelsakademin (2003)

Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, Läkemedelsakademin (2002)

Klinisk läkemedelsprövning (5hp), Hälsouniversitetet i Linköping (1999)

Publikationer

2022

Emilia Berin, Anna-Clara Spetz Holm, Mats Hammar, Lotta Lindh Åstrand, Carina Berterö (2022) Postmenopausal womens experiences of a resistance training intervention against vasomotor symptoms: a qualitative study BMC Women's Health, Vol. 22, Artikel 320 Vidare till DOI
Emilia Berin, Mats Hammar, Hanna Lindblom, Lotta Lindh Åstrand, Anna-Clara Spetz Holm (2022) Effects of resistance training on quality of life in postmenopausal women with vasomotor symptoms Climacteric, Vol. 25, s. 264-270 Vidare till DOI

2020

Liam Ward, Sigrid Nilsson, Mats Hammar, Lotta Lindh Åstrand, Emilia Berin, Hanna Lindblom, Anna-Clara Spetz Holm, Marie Rubér, Wei Li (2020) Resistance training decreases plasma levels of adipokines in postmenopausal women Scientific Reports, Vol. 10, Artikel 19837 Vidare till DOI
Asa Hermanson, Lotta Lindh Åstrand (2020) The effects of early pacifier use on breastfeeding: A randomised controlled trial Women and Birth, Vol. 33, s. E473-E482 Vidare till DOI
Liam Ward, Mats Hammar, Lotta Lindh Åstrand, Emilia Berin, Hanna Lindblom, Marie Rubér, Anna-Clara Spetz Holm, Wei Li (2020) Does resistance training have an effect on levels of ferritin and atherogenic lipids in postmenopausal women? - A pilot trial Scientific Reports, Vol. 10, Artikel 3838 Vidare till DOI

Forskning

Organisation