Presentation

I min roll forskningskoordinator och monitor så stöttar jag forskare som arbetar med kliniska studier.

Som forskningskoordinator ger jag regulatorisk rådgivning t.ex. i samband med ansökningar till myndighet eller andra instanser. Jag bistår forskare med ansökningshandlingar och i utformandet av t.ex. studieprotokoll och forskningspersonsinformation.

På uppdrag av forskare arbetar jag också med monitorering under planering, genomförande och avslut av en klinisk studie. Jag håller kurser och föreläser om bland annat GCP (Good Clinical Practice) och monitorering av kliniska prövningar.

Tidigare har jag arbetat som sjuksköterska och därefter som forskningssjuksköterska på Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Jag disputerade 2009 med en avhandling som handlade om kvinnors kunskaper och uppfattningar av klimakteriet och hormonbehandling.

Jag har tillsammans med forskargruppen på OB/Gyn på Kvinnokliniken och Avdelningen för barn och kvinnors hälsa fortsatt att studera olika aspekter av klimakteriet


Kontaktas helst på: lotta.lind.astrand@regionostergotland.se.

CV

Utbildning

Doktorsexamen, Medicinska vetenskaper, Linköpings universitet (2009)

Medicine kandidatexamen i omvårdnad, Linköpings universitet (2003)

Sjuksköterskeexamen, Birgittaskolan, Linköping (1983)

 

Övriga utbildningar (urval)

Kurs i kvalitetssäkring av kliniska prövningar, Läkemedelsakademin (2015 och 2018)

Handledning av forskarstuderande, Linköpings universitet (2013-2016)

Utveckling av grupp och ledare (UGL), Gällöfstad ledarutveckling (2012)

Good Clinical Practice, 2hp, Linköpings universitet (2007)

 

Forts. Övriga utbildningar

Diplom i klinisk prövning för forskningspersonal inom sjukvården, Svenska utbildningsrådet för klinisk prövning, Läkemedelsakademin (2003)

Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, Läkemedelsakademin (2002)

Klinisk läkemedelsprövning (5hp), Hälsouniversitetet i Linköping (1999)

Publikationer

2022

2020

Forskning

Organisation