Presentation

I min roll som biträdande föreståndare vid Forum Östergötland deltar jag i arbetet med att leda, organisera och utveckla verksamheten. Vid sidan av det arbetar jag som forskningskoordinator och monitor.

Det innebär att jag ger råd eller utför tjänster såsom t.ex monitorering på uppdrag av forskare under planering, genomförande och avslut av en klinisk studie. Jag håller också kurser och föreläser om bland annat GCP (Good Clinical Practice) och monitorering av kliniska prövningar.

Tidigare har jag arbetat som sjuksköterska och därefter som forskningssjuksköterska på Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Jag disputerade 2009 med en avhandling som handlade om kvinnors kunskaper och uppfattningar av klimakteriet och hormonbehandling.

Jag har tillsammans med forskargruppen på OB/Gyn på Kvinnokliniken och Avdelningen för barn och kvinnors hälsa fortsatt att studera olika aspekter av klimakteriet

Kontaktas helst på: lotta.lind.astrand@regionostergotland.se.

CV Visa/dölj innehåll

Utbildning

Doktorsexamen, Medicinska vetenskaper, Linköpings universitet (2009)

Medicine kandidatexamen i omvårdnad, Linköpings universitet (2003)

Sjuksköterskeexamen, Birgittaskolan, Linköping (1983)

 

Övriga utbildningar (urval)

Kurs i kvalitetssäkring av kliniska prövningar, Läkemedelsakademin (2015 och 2018)

Handledning av forskarstuderande, Linköpings universitet (2013-2016)

Utveckling av grupp och ledare (UGL), Gällöfstad ledarutveckling (2012)

Good Clinical Practice, 2hp, Linköpings universitet (2007)

 

Forts. Övriga utbildningar

Diplom i klinisk prövning för forskningspersonal inom sjukvården, Svenska utbildningsrådet för klinisk prövning, Läkemedelsakademin (2003)

Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, Läkemedelsakademin (2002)

Klinisk läkemedelsprövning (5hp), Hälsouniversitetet i Linköping (1999)

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2020

2019

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll