Presentation

Min främsta uppgift är att ta fram bibliometriska analyser för olika enheter på universitetet, samt bistå med tolkning av dessa och hur man kan tänka kring publiceringsstrategi.

Förutom mer traditionella bibliometriska indikatorer undersöker jag också bland annat open access-publicering och omnämningar i andra typer av medier – altmetri.
 
Den data som beskriver universitetets publikationer, alltså metadata, går självklart att använda på andra sätt än i bibliometriska analyser. I min tjänst arbetar jag mycket med sådan metadata i bibliotekets interna system, men också i andra projekt för att till exempel visualisera olika aspekter av forskning.

Publikationer

2020

2019