Administratör på avdelningen Fackspråk

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Som administratör ansvarar jag för administrationen på avdelningen, vilket innefattar bland annat allt kring tentamen, möten, inrapportering i studieadministrativ system Ladok, göra utskick och arkivering. Arbetet är baserat på en stor dos servicekänsla, att vara nyfiken och ständigt vara med i processerna och alltid tänka nytt. Spännande och aldrig långtråkigt!

Verksamhet nära mig
Visa/dölj innehåll