Forskning

Publikationer

2022

2021

2019

Populärvetenskapligt föredrag

Einsteins relativitetsteori

Einsteins relativitetsteori förklarar och beskriver mycket av det vi ser i universum. Även om teorin har ett rykte om sig att vara komplicerad (med rätta!) så bygger den speciella relativitetsteorin ändå på idéer som inte är så svåra. Föredraget tar upp dessa idéer - med dess konsekvenser - och diskuterar också skillnaden mellan den allmänna och speciella relativitetsteorin. Inspelning från Populärvetenskapliga Veckan 2020.

Se föreläsningen om Einsteins relativitetsteori


Organisation