Fotografi av Magnus Herberthson

Magnus Herberthson

Professor

Min forskning är inom området biomedicin, speciellt magnetisk resonans-avbildning (MRI). Mer specifikt utvecklar jag matematiska metoder för MRI med diffusionstillämpningar.

Forskning

Publikationer

2024

Alfredo Miguel Ordinola, Evren Özarslan, Ruiliang Bai, Magnus Herberthson (2024) Limitations and generalizations of the first order kinetics reaction expression for modeling diffusion-driven exchange: Implications on NMR exchange measurements Journal of Chemical Physics, Vol. 160, Artikel 084701 Vidare till DOI

2023

Evren Özarslan, Cem Yolcu, Alfredo Miguel Ordinola, Deneb Boito, Tom Dela Haije, Mathias Hojgaard Jensen, Magnus Herberthson (2023) Diffusion within pores fully revealed by magnetic resonance Journal of Chemical Physics, Vol. 158, Artikel 161102 Vidare till DOI
Deneb Boito, Magnus Herberthson, Tom Dela Haije, Ida Blystad, Evren Özarslan (2023) Diffusivity-limited q-space trajectory imaging Magnetic Resonance Letters, Vol. 3, s. 187-196 Vidare till DOI

2022

Deneb Boito, Magnus Herberthson, Tom Dela Haije, Evren Özarslan (2022) Applying positivity constraints to q-space traj ectory imaging: The QTI plus implementation SoftwareX, Vol. 18, Artikel 101030 Vidare till DOI

2021

Magnus Herberthson, Deneb Boito, Tom Dela Haije, Aasa Feragen, Carl-Fredrik Westin, Evren Özarslan (2021) Q-space trajectory imaging with positivity constraints (QTI plus ) NeuroImage, Vol. 238, Artikel 118198 Vidare till DOI

Populärvetenskapligt föredrag

Einsteins relativitetsteori

Einsteins relativitetsteori förklarar och beskriver mycket av det vi ser i universum. Även om teorin har ett rykte om sig att vara komplicerad (med rätta!) så bygger den speciella relativitetsteorin ändå på idéer som inte är så svåra. Föredraget tar upp dessa idéer - med dess konsekvenser - och diskuterar också skillnaden mellan den allmänna och speciella relativitetsteorin. Inspelning från Populärvetenskapliga Veckan 2020.

Se föreläsningen om Einsteins relativitetsteori


Organisation