Neuromodulering

Grunden för hur det centrala nervsystemet fungerar är dess förmåga att genom elektrokemisk kommunikation snabbt och konstant skapa och bryta kontakter mellan sina olika delar.

Detta möjliggör att olika grader av integration och segregation genereras, vilket är en förutsättning för det komplexa samspel som ligger till grund för våra s.k. högre förmågor; medvetande, minne och associationer etc.

För att nå detta krävs en välkontrollerad balans mellan aktivering och inhibition. När en obalans uppstår genereras symtom såsom epilepsi vid överfunktion, depression vid underfunktion. Med olika neuromodulerande tekniker kan obalanser motverkas och symtom lindras; t.ex. epileptiska anfall bli färre och svagare, depressiva symtom hävas. Vi har hittills nyttjat teknikerna repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) och transspinal svagströmsstimulering (tsDCS) hos patienter med epilepsi, respektive smärta. Vi samverkar här med andra specialiteter såsom neurokirurgi, neurologi och algologi.

Publikationer

2023

2022

2021

2020

2018

Organisation