Fotografi av Maria Arvidsson

Maria Arvidsson

Universitetslektor

Migration, medicin och medier

Maria är programansvarig för Lärarprogrammet och Grundlärarprogrammet i Norrköping. Hennes forskning sträcker sig över medicin, arbetsskydd, kroppsideal i medier och utbildningspolitik ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Maria disputerade vid Tema Hälsa & samhälle, LiU,  år 2002 med avhandlingen När arbetet blev farligt. Arbetarskyddet och det medicinska tänkandet 1884-1919. Hennes forskning rör frågor om migration mellan land och stad och städers inkorporering av kringliggande förstäder. Hon har medicinhistoriskt  studerat synen på samband mellan arbete och ohälsa under 1800-och 1900-talet och inom fältet Media- och konsumtionsforskning, har hon bland annat intresserat sig för medial retorik för kroppsideal under 1900-talet.  Som utbildad lärare intresserar hon sig även för Utbildningspolitik, särskilt pågående forskning om skolfrånvaro och skolplikt i grundskolan.

Maria är som programansvarig för Lärarprogrammet och Grundlärarprogrammet inriktning F-3, i Norrköping och som lärare på Samhälls- och kulturanalys (SKA) programmet, mycket engagerad i undervisning och pedagogiska frågor. 

Publikationer

2022

Maria Arvidsson (2022) Att delta utan att närvara: Skolplikt i förändring Utbildning och Demokrati, Vol. 31, s. 51-74 Vidare till DOI

2020

Maria Arvidsson, Viktor Vesterberg (2020) En ojämlik skolplikt?: Problematisering av skolfrånvaro i en decentraliserad skola Utbildning och Demokrati, Vol. 29, s. 7-24

2012

Maria Arvidsson, Malin Johansson, Sofia Norberg (2012) "Man vill ju gå sin utbildning så att man blir någonting": hur fungerar arbetet mot skolfrånvaro i Norrköpings kommun?: Intervjuer med rektorer, elevhälsoteam, lärare och ungdomar

2010

Maria Arvidsson (2010) Rätt packad: Visuella & verbala strategier för att vinna Fru Konsuments tillit Burkar, påsar och paket: Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer

2004

Maria Arvidsson (2004) När hälsan blev smal: Bantning i svensk 1900-tals reklam Reklam och hälsa: Levandsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia, s. 102-128

Forskning

Relaterad information

Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram, 180 hp

På Samhälls- och kulturanalys står det moderna samhället och hur det förändras i fokus. Du får kunskaper om människors livsvillkor och om politiska, sociala och etniska identiteter och konflikter.

Handledare guidar och pratar med student som gör VFU

VFU-guide för handledare på långa lärarprogram

Information till handledare som tar emot VFU-studenter som läser till lärare vid Linköpings universitet.

Marie Sjöström, student på Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3

Marie vill ge barnen en bra grund att stå på

Min roll som lärare är att se till att ge alla mina elever en bra grund att stå på när de lämnar mig för mellanstadiet och att de fortsätter ha sin nyfikenhet på livet.

Organisation