Migration, medicin och medier

Maria är programansvarig för Lärarprogrammet och Grundlärarprogrammet i Norrköping. Hennes forskning sträcker sig över medicin, arbetsskydd, kroppsideal i medier och utbildningspolitik ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Maria disputerade vid Tema Hälsa & samhälle, LiU,  år 2002 med avhandlingen När arbetet blev farligt. Arbetarskyddet och det medicinska tänkandet 1884-1919. Hennes forskning rör frågor om migration mellan land och stad och städers inkorporering av kringliggande förstäder. Hon har medicinhistoriskt  studerat synen på samband mellan arbete och ohälsa under 1800-och 1900-talet och inom fältet Media- och konsumtionsforskning, har hon bland annat intresserat sig för medial retorik för kroppsideal under 1900-talet.  Som utbildad lärare intresserar hon sig även för Utbildningspolitik, särskilt pågående forskning om skolfrånvaro och skolplikt i grundskolan.

Maria är som programansvarig för Lärarprogrammet och Grundlärarprogrammet inriktning F-3, i Norrköping och som lärare på Samhälls- och kulturanalys (SKA) programmet, mycket engagerad i undervisning och pedagogiska frågor. 

Publikationer

2022

2020

2012

2010

2004

Forskning

Relaterad information

Organisation