Universitetslektor Martin Berzells forskning har mestadels handlat om vetenskapsteori och metafysik. Hans avhandling ”Electronic Healthcare Ontologies” var en undersökning rörande de vetenskapsteoretiska grunderna för medicinsk informatik, och de problem som finns inom det området. Avhandlingen fick viss uppmärksamhet när den publicerades. Har även intressen inom medicinens filosofi och hälsofilosofi och begreppsanalys inom detta område.

Publikationer

2022

2019

2014

2010

Forskning