Fotografi av Martin Berzell

Martin Berzell

Universitetslektor, Avdelningschef

Universitetslektor Martin Berzells forskning har mestadels handlat om vetenskapsteori och metafysik. Hans avhandling ”Electronic Healthcare Ontologies” var en undersökning rörande de vetenskapsteoretiska grunderna för medicinsk informatik, och de problem som finns inom det området. Avhandlingen fick viss uppmärksamhet när den publicerades. Har även intressen inom medicinens filosofi och hälsofilosofi och begreppsanalys inom detta område.

Publikationer

2022

Martin Berzell, András Szigeti (2022) Om Martin Hägglunds förslag på en radikal sekulär tro i This Life Radikalism: perspektiv på radikala uttryck och handlingar inom konst, filosofi och religion, s. 256-270

2019

Martin Berzell, András Szigeti (2019) Lycka utan glädje?: stoicismens och epikurismens bild av njutning och det goda livet Tankar om lycka: några kulturvetenskapliga forskares perspektiv, s. 269-290

2014

Martin Berzell, Henrik Lerner (2014) Medicinska mätvärdens ontologiska status i ljuset av universaliestriden Filosofisk Tidskrift, Vol. 3, s. 26-34

2010

Martin Berzell (2010) Electronic Healthcare Ontologies: Filosofi, verkligheten och informationsstrukturer

Forskning