Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik

abstrakt byggnad
Laurent Venerosy, Unsplash

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik, som grundades 2021, ger en institutionell ram för filosofisk forskning vid Linköpings universitet. Miljön kännetecknas av ett tvärvetenskapligt fokus och ett starkt intresse för filosofiska frågor om vetenskapens roll i samhället.

Vårt arbete sorterar sig i två breda kategorier inom praktisk och teoretisk filosofi. I den förstnämnda har miljön styrkor inom moralisk och politisk filosofi, meta-etik och tillämpad etik. Inom teoretisk filosofi är vi specialiserade på tänkande och språkfilosofi, epistemologi, metafysik och vetenskapsfilosofi.

I våra tvärvetenskapliga samarbeten utgår vi från den mångfacetterade karaktären i vetenskap, teknik och teknik genom olika metodologiska tillvägagångssätt och aktiva samarbeten med forskare vid fakulteten för konst och vetenskap, fakulteten för vetenskap och teknik samt fakulteten för medicin och hälsovetenskap.

Vi är särskilt stolta över vårt samarbete med internationella partners som Programmet för tvärvetenskapliga studier vid Institute for Advanced Study i Princeton.

Centrum för tillämpad etik är placerat inom forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik. 

Forskningsmiljön har ett återkommande forskningsseminarium. 

Nyheter och aktuellt

Högre seminarium och Centrum för tillämpad etik

Kontakta oss

Organisation