Påverkansarbete, styrning och förändring av EU:s energipolitik för byggnader

Ett avhandlingsarbete som ryms inom ett externt finansierat projekt om policyprocessen i EU kring styrmedel för energieffektivisering av byggnader (ADVOCAY-REEB).

Martin Björklund medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen kring beslutsprocessen i EU med ett särskilt fokus på EU:s politik för resurs- och energieffektiva byggnader. Genom att analysera policydokument och konsultationssvar i kombination med andra metoder för insamling av intressenters perspektiv i olika stadier i beslutsfattandeprocessen.

Bättre förståelse för hur EU-styrmedel utformas kan hjälpa politiker i medlemsstaterna att effektivare påverka EU-politiken men kan också säga något om legitimiteten av EU:s politiska process. En del i projektet ämnar även studera vilken information som används när styrmedel utformas och fastställs, då detta är viktigt del av den politiska beslutsfattandeprocessen.

Läs mer om ADVOCAY-REEB.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll