Fotografi av Martin Björklund

Martin Björklund

Doktorand

Jag är doktorand i statsvetenskap. Mitt forskningsfokus ligger på policyprocessen, påverkansarbete, lobbyism och policyutformning, framförallt på EU-nivå.

Påverkansarbete, styrning och förändring av EU:s energipolitik för byggnader

Ett avhandlingsarbete som ryms inom ett externt finansierat projekt om policyprocessen i EU kring styrmedel för energieffektivisering av byggnader (ADVOCAY-REEB).

Martin Björklund medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen kring beslutsprocessen i EU med ett särskilt fokus på EU:s politik och styrmedel för resurs- och energieffektiva byggnader.

Genom att analysera policydokument och konsultationssvar i kombination med andra metoder för insamling av intressenters perspektiv i olika stadier i beslutsfattandeprocessen ämnar projektet skapa en bättre förståelse för hur EU-styrmedel utformas. En kunskap som kan hjälpa politiker i medlemsstaterna att effektivare påverka EU-politiken men även säga något om legitimiteten av EU:s politiska process. En del i projektet ämnar även studera vilken information som används när styrmedel utformas och fastställs, då detta är viktigt del av den politiska beslutsfattandeprocessen.

Publikationer

2023

Fredrik von Malmborg, Martin Björklund, Patrik Rohdin (2023) Improving energy efficiency of buildings Handbook on climate change and technology, s. 163-178
Fredrik von Malmborg, Martin Björklund, Johan Nordensvärd (2023) Framing the benefits of European Union policy expansion on energy efficiency of buildings: A Swiss knife or a Trojan horse European Policy Analysis, Vol. 9, s. 219-243 Vidare till DOI
Martin Björklund, Fredrik von Malmborg, Johan Nordensvärd (2023) Lessons learnt from 20+years of research on multilevel governance of energy-efficient and zero-carbon buildings in the European Union Energy Efficiency, Vol. 16, Artikel 98 Vidare till DOI

2022

Fredrik von Malmborg, Martin Björklund, Johan Nordensvärd (2022) Multi-level governance and policy for a transition towards energy efficient and zero carbon buildings in the European union: a literature review

Forskning

Organisation