Fotografi av Martin Björklund

Martin Björklund

Doktorand

Jag är doktorand i statsvetenskap. Mitt forskningsfokus ligger på policyprocessen, påverkansarbete, lobbyism och policyutformning, framförallt på EU-nivå.

Påverkansarbete, styrning och förändring av EU:s energipolitik för byggnader

Ett avhandlingsarbete som ryms inom ett externt finansierat projekt om policyprocessen i EU kring styrmedel för energieffektivisering av byggnader (ADVOCAY-REEB).

Martin Björklund medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen kring beslutsprocessen i EU med ett särskilt fokus på EU:s politik och styrmedel för resurs- och energieffektiva byggnader.

Genom att analysera policydokument och konsultationssvar i kombination med andra metoder för insamling av intressenters perspektiv i olika stadier i beslutsfattandeprocessen ämnar projektet skapa en bättre förståelse för hur EU-styrmedel utformas. En kunskap som kan hjälpa politiker i medlemsstaterna att effektivare påverka EU-politiken men även säga något om legitimiteten av EU:s politiska process. En del i projektet ämnar även studera vilken information som används när styrmedel utformas och fastställs, då detta är viktigt del av den politiska beslutsfattandeprocessen.

Läs mer om ADVOCAY-REEB.

Publikationer

Organisation