Fotografi av Maria Fagerström

Maria Fagerström

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete innefattar både folkhälsa och implementering. Jag undersöker hur digitala verktyg för att stötta mental hälsa och levnadsvanor, implementeras inom elevhälsa och barnhälsovård.

Om mig

CV

  • Sjukgymnastexamen, Uppsala universitet 2007
  • Magisterexamen fysioterapi, Linköpings universitet 2017

Utbildningsuppdrag

Undervisar och är biträdande kursansvarig för kursen ”Implementering inom hälso- och sjukvård”.

Undervisar på fysioterapeutprogrammet i kursen ”Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder”.

Publikationer