Fotografi av Maria Hugo-Lindén

Maria Hugo-Lindén

Samordnare

Mitt intresse för struktur, samarbete, arbetsmiljö och arbetsgemenskap gör att jag ser en utmaning och personlig utveckling i att verka i inom en miljö där framstående forskning ger samarbete med internationella aktörer.

Administration och samordning

Administratörsrollen är mångfacetterad och som "spindeln i nätet" skapas viktiga förutsättningar för effektivitet, kvalitet och ett nära verksamhetsstöd utifrån kärnverksamhetens behov och förutsättningar.

Jag samordnar administrationen i samarbetet gällande forskarutbildning mellan Linköping, Örebro och Jönköping. Jag leder och samordnar även det administrativa arbetet vid ECIU@LiU som är del av det internationella universitetsnätverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Sammankallande, bokningsansvarig samt protokollförande vid t ex styrgruppsmöten samt forskarmöten inom ramen för samarbetet av gemensamma forskarutbildningskurser med JU och ORU samt vid möten inom ECIU@LiU.
 • Handhar planering, upphandling, bokning, inbjudan och genomförande etc. av konferenser med anknytning till verksamheten.
 • En av tre inköpshandläggare vid IBL.
 • Hantering av inkommande fakturor, kontaktperson gällande ekonomiska frågor tex arvode och resebokningar.
 • Registrering av arvode i Primula.
 • Delaktig och delvis utförare i framtagande av tryckt informationsmaterial.
 • Kontaktperson i forskarutbildningsfrågor gentemot doktorander, handledare mfl.
 • Administration kring institutionens egna forskarutbildningskurser, bokningar vid disputation, slutseminarium, 60 %-seminarium.
 • Forskarstudieadministration i Ladok.
 • Avdelningsadministration för FuSa.

Uppdrag och nätverk

Uppdrag

 • Arbetsmiljöombud vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)
 • Vice ordförande i Fackförbundet ST vid Linköpings universitet sektion 214/31

Interna nätverk

 • Filosofiska fakultetens forskarutbildningsadministratörsmöten (4–6 möten per år).
 • LiU:s nätverk för forskarstudieadministration i Ladok.
 • LiU:s nätverk för inköpshandläggare.

 

 

 

Organisation