Presentation

Hur kan man underlätta vardagen på olika sätt för personer med multisjuklighet och personer med kognitiv svikt/demens?

Hur mäter vi och bedömer funktion och aktivitetsförmåga och hur kan vi stödja/rehabilitera dessa personer. Målet är att underlätta så att personer med kognitiv svikt och multisjuka äldre ska leva ett så bra liv som möjligt trots funktionsnedsättning.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Publikationer i DiVA

2021

2020

2019

Jan Marcusson, Magnus Nord, Maria Johansson, Jenny Alwin, Lars-Åke Levin, Petra Dannapfel, Kristin Thomas, Bozena Poksinska, Annette M. Sverker, Anna Olaison, Elisabet Cedersund, Susanne Kelfve, Andreas Motel-Klingebiel, Ingrid Hellström, Agneta Kullberg, Ylva Böttiger, Huan-Ji Dong, Anneli Peolsson, Malin Wass, Johan Lyth, Agneta Andersson (2019) Proactive healthcare for frail elderly persons: study protocol for a prospective controlled primary care intervention in Sweden BMJ Open , Vol. 9 Vidare till DOI

ForskningVisa/dölj innehåll

Om migVisa/dölj innehåll

CV

Medicine doktor, Linköpings universitet
2015

Magister Arbetsterapi, Hälsohögskolan i Jönköping
2009

Arbetsterapeut, Linköpings universitet
1995

Undervisning

Läkarprogrammet: föreläsare i ämnet geriatrik och geriatrisk rehabilitering

Handledare examensarbete (kandidatnivå) arbetsterapeutprogrammet