Presentation

Hur kan man underlätta vardagen på olika sätt för personer med multisjuklighet och personer med kognitiv svikt/demens?

Hur mäter vi och bedömer funktion och aktivitetsförmåga och hur kan vi stödja/rehabilitera dessa personer. Målet är att underlätta så att personer med kognitiv svikt och multisjuka äldre ska leva ett så bra liv som möjligt trots funktionsnedsättning.

Publikationer

Publikationer i DiVA

2023

2022

Forskning

Om mig

CV

Medicine doktor, Linköpings universitet
2015

Magister Arbetsterapi, Hälsohögskolan i Jönköping
2009

Arbetsterapeut, Linköpings universitet
1995

Undervisning

Läkarprogrammet: föreläsare i ämnet geriatrik och geriatrisk rehabilitering

Handledare examensarbete (kandidatnivå) arbetsterapeutprogrammet