Fotografi av Maria Johansson

Maria Johansson

Min forskning handlar om funktion, aktivitet och delaktighet hos multisjuka äldre och personer med kognitiv svikt/demens.

Presentation

Hur kan man underlätta vardagen på olika sätt för personer med multisjuklighet och personer med kognitiv svikt/demens?

Hur mäter vi och bedömer funktion och aktivitetsförmåga och hur kan vi stödja/rehabilitera dessa personer. Målet är att underlätta så att personer med kognitiv svikt och multisjuka äldre ska leva ett så bra liv som möjligt trots funktionsnedsättning.

Publikationer

Publikationer i DiVA

2023

Maria Johansson, Malin Nätt, Anneli Peolsson, Annika Öhman (2023) Frail community-dwelling older persons everyday lives and their experiences of rehabilitation - a qualitative study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 65-75 Vidare till DOI
Maria Johansson, Anna Segernäs Kvitting (2023) Cognitive impairment in daily life (CID): A double-faced instrument to detect changes and impairments in activities of daily living for people with suspected cognitive impairment Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 34-41 Vidare till DOI

2022

Anna Nelsson, Maria M. Johansson, Laura Korhonen (2022) Anmälan om oro att ett barn far illa Svensk psykiatri, Vol. 3

Forskning

Om mig

CV

Medicine doktor, Linköpings universitet
2015

Magister Arbetsterapi, Hälsohögskolan i Jönköping
2009

Arbetsterapeut, Linköpings universitet
1995

Undervisning

Läkarprogrammet: föreläsare i ämnet geriatrik och geriatrisk rehabilitering

Handledare examensarbete (kandidatnivå) arbetsterapeutprogrammet