Fotografi av Maria Johansson

Maria Johansson

Adjungerad universitetsadjunkt

Min forskning handlar om funktion, aktivitet och delaktighet hos multisjuka äldre och personer med kognitiv svikt/demens.

Presentation

Hur kan man underlätta vardagen på olika sätt för personer med multisjuklighet och personer med kognitiv svikt/demens?

Hur mäter vi och bedömer funktion och aktivitetsförmåga och hur kan vi stödja/rehabilitera dessa personer. Målet är att underlätta så att personer med kognitiv svikt och multisjuka äldre ska leva ett så bra liv som möjligt trots funktionsnedsättning.

Publikationer

Publikationer i DiVA

2024

Huan-Ji Dong, Anneli Peolsson, Maria Johansson (2024) Effects of proactive healthcare on pain, physical and activities of daily living functioning in vulnerable older adults with chronic pain: a pragmatic clinical trial with one- and two-year follow-up European Geriatric Medicine Vidare till DOI
Lisa Kastbom, Maria Johansson, Annette Sverker, Anna Segernäs (2024) Thanks for hearing me: key elements of primary care according to older patients Scandinavian Journal of Primary Health Care Vidare till DOI
Peder af Geijerstam, Katie Harris, Maria M. Johansson, John Chalmers, Katarina Nägga, Karin Rådholm (2024) Orthostatic Hypotension and Cognitive Function in Individuals 85 Years of Age: A Longitudinal Cohort Study in Sweden Aging and Disease Vidare till DOI

Forskning

Om mig

CV

Medicine doktor, Linköpings universitet
2015

Magister Arbetsterapi, Hälsohögskolan i Jönköping
2009

Arbetsterapeut, Linköpings universitet
1995

Undervisning

Läkarprogrammet: föreläsare i ämnet geriatrik och geriatrisk rehabilitering

Handledare examensarbete (kandidatnivå) arbetsterapeutprogrammet