Fotografi av Martin Lundberg

Martin Lundberg

Universitetslektor, Avdelningschef

Publikationer

2021

Andreas Fejes, Martin Lundberg (2021) Samtal om forskarskola för folkhögskollärare Folkbildning & forskning: årsbok 2021, s. 94-97
Martin Lundberg (2021) Praktiknära forskning: en introduktion Folkbildning & forskning: årsbok 2021, s. 81-83

2019

Lisbeth Eriksson, Staffan Larsson, Martin Lundberg, Henrik Nordvall (2019) Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik
Martin Lundberg (2019) Yrkeskunskap och yrkesämne Lära till yrkeslärare, s. 37-58

2013

Robert Aman, Martin Lundberg (2013) Muslimska bildningsinitiativ, svenskhet och konturer av motstånd Lärandets mångfald: om vuxenpedagogik och folkbildning, s. 139-156

Nyheter