Fotografi av Marie Mattisson

Marie Mattisson

Universitetsadjunkt

Min forskning handlar om omvårdnad på distans, främst via telefon, och hur uppringare uppfattar samtal. Jag undervisar på distriktssköterskeprogrammet men även inom sjuksköterskeprogrammets tidiga terminer.

Publikationer

2023

Marie Mattisson (2023) "I'm calling for hope, comfort and maybe some advice...": Interaction and caller satisfaction in telenursing
Marie Mattisson, Sussanne Börjeson, Malou Lindberg, Kristofer Arestedt (2023) Psychometric evaluation of the Telenursing Interaction and Satisfaction Scale Scandinavian Journal of Caring Sciences Vidare till DOI

2022

Marie Mattisson, Sussanne Börjeson, Kristofer Årestedt, Malou Lindberg (2022) Role of interaction for caller satisfaction in telenursing - A cross-sectional survey study Journal of Clinical Nursing Vidare till DOI

2019

Marie Mattisson, Christina Johnson, Sussanne Börjeson, Kristofer Arestedt, Malou Lindberg (2019) Development and content validation of the Telenursing Interaction and Satisfaction Questionnaire (TISQ) Health Expectations, Vol. 22, s. 1213-1222 Vidare till DOI