Kommunikationskompetens vid rådgivning per telefon

Under mina år som sjuksköterska inom primärvård ägnade jag många timmar åt att lyssna på människors hälsoproblem i telefon. Jag analyserade problemen, bedömde och fattade beslut om möjliga vägar att gå vidare. Då, i början av 2000-talet, var denna del av verksamheten till stora delar outforskad. Under det senaste decenniet har den vetenskapligt baserade kunskapen vuxit kraftigt. Ett flertal studier har visat att telefonsjuksköterskans kommunikationskompetens är avgörande för patientsäkerhet, nöjdhet och följsamhet till givet råd. Varför ringer patienten? Vad är önskemålet med samtalet? På vilket sätt fattas beslut under samtalet? Hur kan sjuksköterskan arbeta hälsofrämjande? 
 
Min magisteruppsats (2011) syftade till att validera ett mätverktyg för att mäta patientnöjdhet med samtal till 1177. Alltsedan dess är jag aktiv inom ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet och 1177 Vårdguiden på telefon. Projektet syftar till att höja kommunikationskompetensen hos telefonsjuksköterskor inom 1177, och att utvärdera effekterna av detta.

Undervisning

Alltsedan mitten av 2000-talet har jag varvat klinisk praktik inom primärvård med perioder som lärare inom Sjuksköterskeprogrammet. Undervisningen har främst skett i basgrupp men jag har även varit aktiv vid exempelvis färdighetsträningar, examinationer och som kontaktlärare för studenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Jag har främst arbetat inom programmets första hälft, men även som handledare för examensarbeten i termin 5 och 6.
 

PublikationerVisa/dölj innehåll

Akademisk examenVisa/dölj innehåll

  •  Legitimerad sjuksköterska -95
  • Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård -99
  • Specialistsjuksköterska inom distriktssjukvård -11 (D-nivå)

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

Samverkan med forskare inom LiUVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll