Studenternas och mitt eget lärande driver mig i mitt arbete som universitetsadjunkt

Jag är barnmorska och har lång klinisk erfarenhet inom förlossningsvård och VFU-handledning. Jag arbetar som universitetsadjunkt, främst undervisar jag om barnafödande och har kursansvar inom barnmorskeprogrammet. Jag handleder också uppsatser på kandidatnivå och undervisar inom sjuksköterskeprogrammet.

Om mig

CV

  • Leg, sjuksköterska 2000
  • Leg. Barnmorska, magisterexamen 2009

Undervisning

  • Barnmorskeprogrammet
  • Sjuksköterskeprogrammet

Undervisning

Organisation