Fotografi av Martin Sturm

Martin Sturm

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om det för tidigt födda barnets cirkulation och blodflöde med syfte till att öka förståelsen för dessa komplexa mekanismer.

Forskning om för tidigt födda barn

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om det för tidigt födda barnets cirkulation och blodflöde med syfte till att öka förståelsen för dessa komplexa mekanismer. Genom en kombination av redan etablerade tekniker (Ekokardiografi /UKG) och nya tekniker (4D-Magnetresonanstomografi/4D-MRT) vill jag studera de cirkulatoriska förändringar som sker i övergången från fostercirkulation till mogen cirkulation, den så kallade transitionen. Mer specifikt ämnar jag studera betydelsen av kvarvarande fostershuntar som ductus arteriosus (PDA) och effekten på barnets hjärna och utveckling.

Kort om mig

Överläkare

Neonatolog

EACVI-ackrediterad för ekokardiografi vid medfödda hjärtfel

Doktorand

Forskning