Jag arbetar med kommunikation, språkinslag och kursutveckling för många olika program vid Linköpings universitet. Jag är ansvarig för språkstrimmorna på civilingenjörsprogrammen KTS, MT och ED i Norrköping. På programmet Grafisk design och kommunikation arbetar jag som kursansvarig och lärare i kurserna "Muntlig och skriftlig kommunikation i professionella sammanhang" samt "Retorik i tal, text och bild". Tillsammans med kollegor håller jag kurser i retorik på Campus Valla. Jag är också ansvarig för akademisk introduktion på lärarprogrammen i Norrköping och för Språkverkstaden vid Campus Norrköping.

Relaterat innehåll