Fotografi av Maria Thunborg

Maria Thunborg

Universitetsadjunkt

Jag arbetar med kommunikation, språkinslag och kursutveckling för många olika program vid Linköpings universitet. Jag är ansvarig för språkstrimmorna på civilingenjörsprogrammen KTS, MT och ED i Norrköping. På programmet Grafisk design och kommunikation arbetar jag som kursansvarig och lärare i kurserna "Muntlig och skriftlig kommunikation i professionella sammanhang" samt "Retorik i tal, text och bild". Tillsammans med kollegor håller jag kurser i retorik på Campus Valla. Jag är också ansvarig för akademisk introduktion på lärarprogrammen i Norrköping och för Språkverkstaden vid Campus Norrköping.

Relaterat innehåll