Språkcentrum är en resurs för dig som undervisar vid LiU.

Student och lärare, Språkcentrum. Foto: Ulrika Axelsson, IKK.Tanke, språk och lärande hör ihop. Språkcentrums uppgift är att arbeta med och för att främja studenters språkutveckling.

Språkcentrum i kurser

Språkcentrum står för språkstödjande inslag i kurser på alla fakulteter vid LiU. Våra insatser ser olika ut beroende på vilka behov program- och kursansvariga har identifierat och kan variera mellan enstaka föreläsningar och återkommande inslag under flera terminer.

Språkcentrum kan agera språkligt bollplank – både åt studenter och åt dig som lärare som vill börja arbeta mer språkstödjande.

Fristående kurser

Språkcentrum ger också egna kurser med stark koppling till muntlig och skriftlig framställning i akademiska sammanhang, bland annat:

  • Presentationsteknik
  • Retorikkurser
  • Förberedd? Introduktion till akademiskt skrivande
  • Den akademiska skrivprocessen

Kontakt

Medarbetare

Relaterat innehåll