Språkcentrum

Vi ger dig det du behöver för att lyckas med din undervisning. Vi hjälper dig med pedagogiska utmaningar och erbjuder pedagogisk handledning och fortbildning, både enskilt och i grupp.

Student och lärare, Språkcentrum. Foto: Ulrika Axelsson, IKK.Tanke, språk och lärande hör ihop. Språket bär kunskapen. 

Vi på Språkcentrum erbjuder:

  • hjälp att identifiera studenters förutsättningar och behov av språkligt stöd
  • språkutvecklande insatser
  • handledning

Läs mer om vår verksamhet i uppdragsbeskrivningen.

Länk till Språkcentrums uppdragsbeskrivning.

Kontakt

Medarbetare

Relaterat innehåll