Presentation

Som universitetslektor i kvantitativ logistik och med en forskares syn på världen vill jag sprida kunskap och inspiration till min omgivning.

Yrkeskarriär

2017-
Universitetslektor i kvantitativ logistik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN
2015-2016
Universitetslektor i Produktionsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI
2009-2014
Doktorand i Produktionsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI

Akademisk utbildning

2014 Tekn Dr i produktionsekonomi, LiU
2012 Tekn Lic i produktionsekonomi, LiU
2008 Civ ing i industriell ekonomi, LiU

Bakgrund

Efter att jag mot slutet av 2008 blev klar med min civilingenjörsexamen på LiU/IEI började jag att doktorera där på avdelningen för produktionsekonomi. 2012 tog jag teknologie licentiatexamen och i slutet av 2014 teknologie doktorsexamen på temat ”Energi- och produktionsplanering i processindustri”.

Min forskning under doktorandstudierna handlade således om planeringsfrågor inom processindustri. Eftersom processindustri generellt är väldigt energiintensiv ter det sig ganska naturligt att inkludera energifrågor i dessa sammanhang.

Det visar sig att flertalet intäktsmöjligheter finns genom att nyttja såväl biprodukter som restprodukter och samtidigt uppnå kostnadsbesparingar och ökad hållbarhet. Denna forskning genomfördes inom ramen för Processindustriellt Centrum Linköping med Stiftelsen för Strategisk Forskning som huvudfinansiär.

Att utveckla en kombination av ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar är inte bara utmanande utan också väldigt roligt.

Examina och undervisningVisa/dölj innehåll

Akademisk examen

 • Teknologie Doktor i Produktionsekonomi, Linköpings universitet, 2014
 • Ph.D in Production Economics, Linköping University, 2014
 • Teknologie Licentiat i Produktionsekonomi, Linköpings universitet, 2012
 • Degree of Licentiate of Engineering, in Production Economics, Linköping University, 2012
 • Civilingenjör i Industriell Ekonomi, Linköpings universitet, 2008
 • M.Sc. Industrial Engineering and Management, Linköping University, 2008

Undervisning

 • TNK100 Planering av logistikresurser
 • TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem
 • TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys
 • TNSL08 Produktion och distribution
 • TNSL15 Logistik och hållbar utveckling
 • TNSL18 Beslutsmodeller
 • TNSL19 Projekt inom logistik, fortsättningskurs
 • Degree Projects in Quantitative Logistics

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

2017

2014

2013

2012

Relaterad informationVisa/dölj innehåll