Att få rätt sak till rätt plats vid rätt tillfälle – det är logistik. Som logistiker optimerar du flödet av varor, tjänster och information i samhället och näringslivet. Denna utbildning placerar dig mitt i den explosionsartade utvecklingen inom e-handel och planering av flöden i framtidens städer.

Samhällets logistik, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan
Logistik handlar om att du enkelt ska hitta den mobiltelefon du vill ha, det ska vara rätt modell i rätt färg, samt att den sedan snabbt levereras till dig. Effektiv logistik möjliggör allt från mer hållbara transporter till att koordinera att rätt läkare, sköterskor och operationsinstrument finns tillgängliga på sjukhuset. Välfungerande logistik är en förutsättning för att samhällets invånare ska få god service till en acceptabel kostnad. I det här breda programmet möts logistik, ekonomi och samhällsvetenskap. Du lär dig att analysera problem, får förståelse för företagande och samtidigt en vidare syn på omvärlden genom det samhällsvetenskapliga inslaget.

Ekonomi, matematik, samhälle, teknik

De två första årens kurser ger dig en bred kunskapsbas i logistik och tillämpad matematik (statistik, optimering och simulering), industriell ekonomi samt samhälls- och trafikplanering. Du får även insikter i logistikens betydelse för miljön. Delar av utbildningen sker i projektform där du samarbetar och löser realistiska problem ur verkligheten tillsammans med andra. Mot slutet av utbildningen fördjupar du dig inom några logistikområden, och kan även välja kurser som kvalitets- och verksamhetsutveckling eller ledarskap och organisation. Du avslutar med ett examensarbete på uppdrag av ett företag eller en verksamhet i den offentliga sektorn.

Senare i utbildningen kan du kan specialisera dig mot exempelvis:

  • Transportlogistik, där du ansvarar för att gods och människor kommer fram i tid. Du kan även analysera transportkapacitet för att tillse att vägar, järnvägar och farleder är dimensionerade efter trafikmängden.
  • Logistik inom räddning och respons, där du kan rädda liv genom att analysera och planera insatser av ambulans, polis och brandkår vid olyckor eller kriser.
  • Flödesplanering och styrning i försörjningskedjor – produktionslogistik, där du analyserar försörjningskedjor och produktionsprocesser för att optimera materialåtgång, tillverknings- och leveranstider.

Många av lärarna på utbildningen forskar också inom logistikområdet och i Norrköping finns en av Europas största universitetsmiljöer inom transportområdet. Vi har en forskningsbredd som möjliggör ett helhetsgrepp på framtidens transporter och samarbeten genom forskningsprojekt som leder till förändring.

Röster om utbildningen

”Fokus på branschen – precis de kunskaper man behöver”

Studenten Henric Billström berättar om varför han valde kandidatprogrammet Samhällets logistik, vilka ämnen han tycker är mest spännande, samt hur det är att bo och plugga i Norrköping.

Pelle Adsten, alumn Samhällets logistik

Pelle Adsten, Development Advisor, Läkare Utan Gränser

”Jag tar hand om fältarbetare för Läkare Utan Gränser. Jag förmedlar passande uppdrag och utbildningar samt briefar och debriefar före och efter uppdrag i fält. Tidigare har jag även själv arbetat för organisationen ute i fält, som logistiker. Jag trivs mycket bra och stannar nog här ett tag!

Jag sökte till Samhällets logistik för att det lät som en bra blandning av ämnen. Jag tänkte att jag skulle jobba med lite ’snällare’ logistik inom välfärdssektorn.

Mitt tips till nyblivna studenter är att de ska engagera sig, ha kul och ta vara på tiden vid universitetet. Själv var jag kassör i sektionsstyrelsen vid sidan av studierna, något som faktiskt senare hjälpte mig att få mitt första jobb.”

 

Karriär och framtid

Efter utbildningen kan du arbeta inom många branscher, exempelvis på en logistikavdelning eller med produktions-, transport- eller personalplanering. Andra vanliga roller är projektledning, IT, organisationsutveckling eller inköp. Med din gedigna bakgrund blir du attraktiv för såväl offentlig sektor som industri och näringsliv. 


Som logistiker knyter du ihop alla delar i en verksamhet. Du kommer att analysera, styra och optimera flöden av personer, material eller information. Effektiv logistik gör företag mer konkurrenskraftiga och allt striktare miljö- och hållbarhetskrav påverkar den framtida utformningen av logistiksystem, sådan kompetens får du genom utbildningen.

Arbetsområden efter Samhällets logistik

Du kan jobba som

  • Logistiker, där du optimerar resurser för att skapa ett effektivt flöde av varor och personer genom produktions- eller transportprocessen.
  • Trafikplanerare, där du arbetar för en säker och miljömässigt hållbar trafikmiljö. Du utreder och planerar olika sorters trafik utifrån behov och förutsättningar.
  • Handläggare, där du på en myndighet hanterar ansökningar och rapporter från transportföretag och övervakar att gällande lagar följs.
  • Speditör, där du ansvarar för att transporter och leveranser kommer in till företaget och vidare ut till kund i tid.
  • Koordinator, där du binder samman företagets olika avdelningar så att försäljning, lager, transport och kundsupport fungerar tillsammans.

Stort behov av logistiker

Det finns ett stort behov av utbildade logistiker inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Den tekniska utvecklingen och globaliseringen ökar kraven på effektiva flöden och processer inom industrin, handeln och transportbranschen. Många färdiga studenter från Samhällets logistik gör också internationell karriär. Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas tillgången på logistiker inte räcka till för att möta efterfrågan inom de närmaste åren. Genom denna utbildning tränas du i att utveckla dina analytiska förmågor och får en bra grund att stå på för framtida kompetensutveckling, med förmågor som vi är övertygade om kommer vara värdefulla i den föränderliga värld vi ser växa fram. 

Det här läser du

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Plugga i Norrköping och hitta boende med bostadsgaranti

Studentlivet

Utlandsstudier

Liknande program