Kandidatprogram i samhällets logistik

180 hp

Att få rätt saker till rätt plats vid rätt tillfälle – det är det som är logistik. Vill du arbeta med logistiska utmaningar i samhället och näringslivet och bli en viktig aktör i samhällets blodomlopp?

Samhällets logistik, kandidatprogram

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan

Logistik handlar om att favorittröjan ska finnas i butiken i rätt färg och storlek, att göra transporter mer hållbara, eller att koordinera läkare, sköterskor och operationsinstrument på sjukhuset. Effektiv logistik är en förutsättning för att samhällets invånare ska få god service till en acceptabel kostnad. I det här programmet möts logistik, ekonomi och samhällsvetenskap. Du lär dig att analysera problem, får förståelse för företagande och samtidigt en vidare syn på omvärlden genom det samhällsvetenskapliga inslaget.

Ekonomi, matematik, samhälle, teknik

De två första årens kurser ger dig en bred kunskapsbas i logistik och tillämpad matematik (statistik, optimering och simulering), industriell ekonomi samt samhälls- och trafikplanering. Du får även insikter i logistikens betydelse för hållbar utveckling. Delar av utbildningen sker i projektform där du samarbetar och löser problem tillsammans med andra. Mot slutet av utbildningen fördjupar du dig inom några logistikområden, och kan även välja kurser som entreprenörskap, ledarskap eller kvalitet. Du avslutar med ett examensarbete på uppdrag av ett företag eller en verksamhet i den offentliga sektorn.

Jobb i många branscher

Som logistiker kan du arbeta inom många branscher, exempelvis på en logistikavdelning eller med produktions-, transport- eller personalplanering. Andra vanliga arbetsområden är projektledning, IT, organisationsutveckling eller inköp. Med din gedigna bakgrund blir du attraktiv för såväl offentlig sektor som industri och näringsliv. Det finns även ett internationellt behov av logistiker.

Det här läser du

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Karriär och framtid

Som logistiker knyter du ihop alla delar i en verksamhet. Du kommer att analysera, styra och optimera flöden av personer, material eller information. Allt striktare miljö- och hållbarhetskrav kommer att påverka den framtida utformningen av logistiska system, och sådan kompetens får du genom utbildningen.

Du kan specialisera dig mot exempelvis

  • Transportlogistik, där du ansvarar för att gods och människor kommer fram i tid. Du kan även analysera transportkapacitet för att tillse att vägar, järnvägar och farleder är dimensionerade efter trafikmängden.
  • Logistik inom produktion, där du analyserar produktionskedjor och -processer för att optimera materialåtgång, tillverknings- och leveranstider.

Arbetsområden

Du kan jobba som

  • Logistiker, där du analyserar varor, personer och kapaciteter för att skapa ett optimalt flöde genom produktions- eller transportprocessen.
  • Trafikplanerare, där du arbetar för en säker och miljömässigt hållbar trafikmiljö. Du utreder och planerar olika sorters trafik utifrån behov och förutsättningar.
  • Handläggare, där du på en myndighet hanterar ansökningar och rapporter från transportföretag och övervakar att gällande lagar följs.
  • Speditör, där du ansvarar för att transporter och leveranser kommer in till företaget och vidare ut till kund i tid.
  • Koordinator, där du binder samman företagets olika avdelningar så att försäljning, lager, transport och kundsupport fungerar tillsammans.

Arbetsmarknad

Det finns ett stort behov av utbildade logistiker inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Den tekniska utvecklingen och globaliseringen ökar kraven på effektiva flöden och processer inom industrin, handeln och transportbranschen. Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas tillgången på logistiker inte räcka till för att möta efterfrågan inom det närmaste året. Möjligheterna till arbete är därmed goda, men varierar mellan olika delar av landet.

Röster om utbildningen

”Fokus på branschen – precis de kunskaper man behöver”

Studenten Henric Billström berättar om varför han valde kandidatprogrammet Samhällets logistik, vilka ämnen han tycker är mest spännande, samt hur det är att bo och plugga i Norrköping.

Tidigare studenter

Pelle Adsten, Development Advisor, Läkare Utan Gränser

Pelle Adsten, alumn Samhällets logistik

”Jag tar hand om fältarbetare för Läkare Utan Gränser. Jag förmedlar passande uppdrag och utbildningar samt briefar och debriefar före och efter uppdrag i fält. Tidigare har jag även själv arbetat för organisationen ute i fält, som logistiker. Jag trivs mycket bra och stannar nog här ett tag!

Jag sökte till Samhällets logistik för att det lät som en bra blandning av ämnen. Jag tänkte att jag skulle jobba med lite ’snällare’ logistik inom välfärdssektorn.

Mitt tips till nyblivna studenter är att de ska engagera sig, ha kul och ta vara på tiden vid universitetet. Själv var jag kassör i sektionsstyrelsen vid sidan av studierna, något som faktiskt senare hjälpte mig att få mitt första jobb.”Plugga i Norrköping

Studentlivet

Utlandsstudier

Liknande program