Multipla extrema naturhändelser kan till exempel vara en värmebölja som leder till torka vilket ökar risken för skogsbrand. I EMMUNE-projektet kommer vi att klargöra sambanden mellan händelserna och utveckla stöd för beslut hur de ska hanteras på bästa sätt. Målet är att kunna minska både antal händelser och konsekvenserna av de som inträffar.

Fler extrema händelser kräver bättre beslut

Klimatet är under förändring och antalet extrema väderhändelser förväntas öka. Detta ställer ökade krav på de aktörer som ska förebygga och hantera händelserna, till exempel kommunal räddningstjänst, krisledning och krissamordnare. Vi vill stödja dessa aktörer genom att utveckla prognoser för var och när händelser förväntas inträffa, modeller för hur de ska kunna prioritera mellan olika åtgärder och beslutstödsverktyg för en effektiv resurshantering.

Projektet fokuserar på multipla naturhändelser vilket kan vara flera samtidigt pågående händelser av samma typ (till exempel flera skogsbränder) eller flera av varandra beroende händelser, som en storm med kraftigt regn vilket leder till skred och översvämningar. Vi vill öka kunskapen kring hur dessa händelser förhåller sig till varandra och använda den som grund för att utveckla metoder för hur de ska förebyggas och hanteras.

I ett första steg undersöks vilka händelser och samband som är mest intressanta ur ett svenskt perspektiv. Sedan identifieras ett antal relevanta åtgärder och frågeställningar, till exempel om Sverige ska ha egna flygplan för bekämpning av skogsbrand eller hur frivilliga kan användas i förebyggande och avhjälpande syfte. De modeller och metoder som ska utvecklas för att stödja beslut om åtgärd kommer att kunna variera från kostnad/nytta-beräkningar till enkla tumregler till avancerade optimerings- och simuleringsmodeller. Dessa kommer sedan att ligga till grund för beslutsstödsverktyg som ska testas av de tilltänkta användarna.

Målet med projektet är, förutom generering av ny kunskap, att de framtagna beslutsmodellerna ska kunna användas i praktiken. Det kan hjälpa beslutsfattare inom räddning och respons, inom nationella expertmyndigheter och lokal och regional krisledning att få en bättre uppfattning om var och när extrema väderhändelser kommer att inträffa, om och hur dessa kan förebyggas, och hur samhället och olika organisationer ska förbereda sig inför dem. Dessutom ska beslutstödsverktygen kunna ge förslag på avhjälpande åtgärder och hur räddningsresurser ska användas på bästa sätt, för att konsekvenserna i form av förlorande liv och värden, skador och lidande ska bli så små som möjligt.

Projekttid

Projektet genomförs som ett femårigt doktorandprojekt med start 1 september 2019. Beräknat slutdatum är 1 december 2024.

Förutse och motverka multipla naturhändelser

Relaterade publikationer

2023

Viktor Sköld Gustafsson, Mattias Hjerpe, Gustav Strandberg (2023) Construction of a national natural hazard interaction framework: The case of Sweden ISCIENCE, Vol. 26, Artikel 106501 Vidare till DOI
Viktor Sköld Gustafsson, Tobias Andersson Granberg, Sofie Pilemalm, Martin Waldemarsson (2023) Identifying decision support needs for emergency response to multiple natural hazards: an activity theory approach Natural Hazards Vidare till DOI

2022

Viktor Sköld Gustafsson, Tobias Andersson Granberg, Sofie Pilemalm, Martin Waldemarsson (2022) Managing Natural Hazards in Sweden - Needs for Improved Information and Decision Support Systems ISCRAM 2022 Conference Proceedings – 19th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, s. 376-384
Viktor Sköld Gustafsson (2022) Decision Support for Emergency Response to Multiple Natural Hazards: CHALLENGES AND NEEDS

2021

Viktor Sköld Gustafsson, Mattias Hjerpe, Lotten Wiréhn, Tobias Andersson Granberg, Sofie Pilemalm, Martin Waldemarsson (2021) Multipla naturhändelser i Sverige

Relaterade presentationer och projekt

Skogsbränder - en presentation av Martin Waldemarsson, Universitetslektor vid Linköpings universitet
Skogsbränder - en presentation av Martin Waldemarsson, Universitetslektor vid Linköpings universitet

Skogsbränder

Martin Waldemarsson, Universitetslektor vid Linköpings universitet, gav sin presentation "Skogsbränder" i samband med ett webbinarium anordnat av MSB.

Presentationen hölls inom ramen för EMMUNE-projektet. Se presentationen

Resursplanering för klimatdrivna naturolyckor - presentation av Viktor Sköld Gustafsson
Resursplanering för klimatdrivna naturolyckor - presentation av Viktor Sköld Gustafsson

Att planera för räddningsresurser

Viktor Sköld Gustafsson, Doktorand vid Linköpings universitet, gav sin presentation "Att planera för räddningsreurser" i samband med ett webbinarium anordnat av MSB.

Presentationen hölls inom ramen för EMMUNE-projektet. Se presentationen

Viktor Sköld Gustafsson i projektet Effektiv hantering av multipla naturhändelser.

Brist på beslutsstöd inom Räddningstjänsten äventyrar Sveriges hantering av klimatolyckor

Viktor Sköld Gustafsson i projektet "Effektiv hantering av multipla naturhändelser"(EMMUNE). Läs mer

Relaterad information

Forskning inom respons- och räddningssystem

CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet.

En man och en kvinna pratar.

Konferens Framtidens skadeplats 2023

Framtidens skadeplats är en heldagskonferens för forskare inom räddning- och respons, blåljuspraktiker, myndigheter, företag med flera. Konferensen anordnas av CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid LiU.

Carl-Oscar Jonson talar på framtidens skadeplats.

Skicka in ditt bidrag

Vill du presentera din forskning, en pågående studie eller ett case på Framtidens skadeplats? Lämna in ett abstract eller en beskrivning på planerat föredrag.

Deltagande forskare 

CARER