Fotografi av Mathias Martinsson

Mathias Martinsson

Universitetslektor

Politik, ideologi och modernitet

Mathias Martinsson är programansvarig för kandidatprogrammet Samhälls och kulturanalys och för masterprogrammet Samhälls- och välfärdsstudier

Mathias forskningsintressen rör politiska aktörers förståelse och argumentation kring globaliseringens innebörder, drivkrafter och konsekvenser, ideologiska föreställningar kring stat, samhälle, kollektiv identitet och politiska rörelser i ett idéhistoriskt perspektiv. Som programansvarig för två utbildningsprogram på ISV - Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier, är han djupt involverad i samhällsvetenskaplig utbildning och pedagogisk utveckling. Han disputerade på en avhandling om politiken kring ozonskiktet - Ozonskiktet och risksamhället: En studie av den svenska politiska diskussionen rörande ozonskiktet 1968-1992 (2001).

Publikationer

2012

Mathias Martinsson (2012) Skolans ideologiska spänningar Fostran av framtidens medborgare: Normer och praktiker bortom välfärdsstaten, s. 151-176

2001

Mathias Martinsson (2001) Ozonskiktet och risksamhället: En studie av den svenska politiska diskussionen rörande ozonskiktet 1968-1992

Forskning

Undervisning

Organisation