Min forskning

Mina intressen ligger i hur livsstilsfaktorer, hanterbarhetsförmåga av livets stormar, socioekonomiska faktorer och sjukvårdsorganisation kan komma att påverka utveckling av sjukdom samt människors förutsättningar att bibehålla hälsa. Frågor jag också ställer mig är varför sjukdomspanoramat ser olika ut i olika delar av vår kontinent.

Om mig

CV

  • Läkarprogrammet, Linköpings universitet, examen 2019
  • Doktorand, Linköpings universitet, 2019 –
  • AT-läkare, 2020 – 2022
  • ST-läkare, 2022 – 

Publikationer

Organisation