Storskalig Datadriven Textanalys för Sociologi

Jag är särskilt intresserad av frågor gällande de underliggande processerna som skapar "vi och dem” och hur förståelse av politiska frågor uppkommer och sprids över tid, samt hur dessa processer påverkar individers beteenden. Jag är också intresserad av att anpassa metoder från statistik och språkteknologi för att bedriva sociologisk forskning.

Akademisk bakgrund

  • Masterexamen i Statistik och Maskininlärning, 2016
  • Filosofie kandidatexamen, inriktning Statistik, 2014
  • Politicies kandidatexamen, inriktning Nationalekonomi, 2014

Läs mer om forskningsprojektet

Publikationer

Organisation