Miriam Hurtado Bodell

Jag är doktorand i forskningsprojektet Mining for Meaning och använder storskalig datadriven testanalys för att studera medias roll i immigrationsdiskursen.

Storskalig Datadriven Textanalys för Sociologi

Jag är särskilt intresserad av frågor gällande de underliggande processerna som skapar "vi och dem” och hur förståelse av politiska frågor uppkommer och sprids över tid, samt hur dessa processer påverkar individers beteenden. Jag är också intresserad av att anpassa metoder från statistik och språkteknologi för att bedriva sociologisk forskning.

Akademisk bakgrund:

• Masterexamen i Statistik och Maskininlärning, 2016

• Filosofie kandidatexamen, inriktning Statistik, 2014

• Politicies kandidatexamen, inriktning Nationalekonomi, 2014

Läs mer om forskningsprojektet

Publikationer

2024

Miriam Hurtado Bodell (2024) Mining for Meaning: using computational text analysis for social inquiry

2022

Miriam Hurtado Bodell, Mans Magnusson, Sophie Muetzel (2022) From Documents to Data: A Framework for Total Corpus Quality SOCIUS, Vol. 8, Artikel 23780231221135523 Vidare till DOI

2019

Miriam Hurtado Bodell, Martin Arvidsson, Måns Magnusson (2019) Interpretable Word Embeddings via Informative Priors Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP), s. 6324-6330, Artikel D19-1661

Nyheter