14 maj 2024

Doktor Hurtado Bodell försvarade sin avhandling " Mining for Meaning: Using Computational Text Analysis for Social Inquiry" den 13 maj 2024. Detta markerar den första doktorsexamen som har slutförts inom databaserad textanalys.

Tre glada personer firar framläggning av doktorsavhandling.
Dr. Hurtado Bodell (i mitten) med sina handledare Marc Keuschnigg och Måns Magnusson

Dr. Hurtado Bodells forskning behandlar intressanta frågor inom sociologi, särskilt inom området textanalys och tolkning. Hennes arbete syftar till att utveckla mer formella metoder för att mäta mening i textdata, vilket bidrar betydligt till pågående diskussioner inom området.

Att förklara hur människors tolkningar uppstår och förändras över tid förblir en grundläggande och öppen fråga inom samhällsvetenskapen. Under lång tid har människors tolkningar av världen varit gömda i deras sinnen, och forskare har främst förlitat sig på undersökningar och småskaliga intervjuer för att försöka mäta dem. Dock lämnar människor spår av sin förståelse av världen när de kommunicerar och uttrycker sig på skrivet språk.

Avhandlingen, tillgänglig för nedladdning här, presenterar tre huvudsakliga mål:

  • Att diskutera användningen av textdata i samhällsvetenskaplig undersökning.
  • Att introducera och utforska tolkbara textmodeller för sociologisk forskning.
  • Att undersöka meningsskapande processer inom den svenska invandringsdiskursen.

Avhandlingen har handledts av Marc Keuschnigg, Måns Magnusson och Peter Hedström. Vi tackar Laura K. Nelson (University of British Columbia) för att ha tagit rollen som opponent och medlemmarna i betygsnämnden Ozan Aksoy (University College London), Hernan Mondani (Umeå University), Viktoria Spaiser (University of Leeds) och Andrea Voyer (Stockholms universitet) för att göra denna avhandling till en framgång.

Kontakt

Mer om datorbaserad textanalys

Organisation

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.