20 november 2018

Hur har det offentliga samtalet om invandring förändrats i Sverige? Och vem ligger bakom den förändringen - politikerna, medierna eller allmänheten i sociala medier? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid LiU försöka ta reda på.

marc keuschnigg "Att kunna analysera fritt skriven text frigör forskningen", säger Marc Keuschnigg. Bild: Mikael SönneSex års forskning

Vetenskapsrådet har beviljat 17,2 miljoner kronor till den nya forskningsmiljön ”Mining for meaning” vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, vid Linköpings universitet. Under sex år ska projektledaren Marc Keuschnigg tillsammans med fem seniora forskare och två doktorander undersöka hur debatten kring immigration förändrats i Sverige.

Forskningen bedrivs genom storskalig textanalys där texter från sociala medier, traditionella medier och politiska tal, program och pressreleaser analyseras och jämförs. En viktig del i arbetet blir att utröna hur de olika sfärerna påverkar varandra.

Forskarna ska bland annat detaljstudera debatten kring flyktingkrisen hösten 2015 och hur den utvecklades.

Snabb förändring av opinionen

- Det är ett dramatiskt exempel på hur debatten skiftade snabbt, säger Marc Keuschnigg och fortsätter: 

marc keuschniggMarc Keuschnigg på taket till IAS byggnad i Norrköping. Bild: Mikael Sönne

- Det finns en lång tradition av att undersöka hur politiska partier sätter agendan för olika samhällsfrågor. Det som är nytt i vårt projekt är att vi kombinerar material från olika delar av samhället och undersöker hur dessa delar interagerar. Vi vill också se vem som sätter agendan för debatten, säger Marc Keuschnigg.

Vad tror du om det?

- Jag kan förstås spekulera, men vi skulle inte behöva 17 miljoner om vi visste svaret. Traditionellt har forskningen sett media och politiska partier som de viktigaste trendsättarna, men jag tror att allmänheten också spelar en viktig roll. Men det är det vi ska undersöka.

Olika sidor av sociologin

I arbetet kommer forskarna att använda dataprogram som möjliggör analys av mycket stora mängder text. Det är nya verktyg och ett arbetssätt som skiljer sig från traditionella metoder, då mindre textmängder analyseras mer i detalj. Det innebär också en helt annan metod än att arbeta med enkäter och opinionsundersökningar.

- Att kunna analysera fritt skriven text frigör forskningen. Vi hoppas att vi kan hjälpa till att göra de här verktygen användbara inom sociologin i framtiden, säger Marc Keuschnigg.

I projektet ingår dessutom forskare med både kvantitativ och kvalitativ inriktning. Detta är ovanligt, och Marc Keuschnigg hoppas att arbetet ska kunna förena dessa två inriktningar.

- Nu finns det två läger inom sociologin som knappt har något med varandra att göra, de åker på olika konferenser och publicerar sig i olika tidskrifter. Jag tror att vi kan lära oss mycket av varandra, säger han.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.