Fotografi av Mohammed Elmahmoudy

Mohammed Elmahmoudy

Postdoktor

Forskar inom mjuk elektronik på Laboratoriet för organisk elektronik (LOE)

Presentation

Mohammed har avlagt kandidatexamen i system- och biomedicinsk teknik vid Kairo University, samt magisterexamen i mikro- och nanoskaleteknik vid INSA de Lyon, Ecole Centrale de Lyon och Université de Lyon 1 i Frankrike. Han fortsatte sedan med sin doktorsexamen i George Malliaras labb vid avdelningen för bioelektronik, Ecole des Mines de Saint-Etienne, Frankrike.

Hans doktorsavhandling fokuserade på mikro- och nanomönstring av ledande polymerer för biomedicinska tillämpningar såsom gränssnitt med mjuka vävnader och biosensorer. Sedan dess har Mohammed arbetat med flera projekt som forskningsingenjör, inklusive cochleaimplantat, innan han blev postdoktor i gruppen för Mjuk elektronik, ledd av docent Klas Tybrandt vid Linköpings universitet år 2020.

Mohammeds nuvarande fokus ligger på elektroaktiva mjuka neurala implantat. Hans pågående projekt inkluderar sträckbara nervmanschett-elektroder och tvärgående intraneurala prober för avkänning och stimulering för att återställa motorfunktioner hos djur. Han är särskilt intresserad av att konceptualisera och skapa nya medicintekniska enheter, såsom luktimplantat hos människor. Hans arbete innefattar design, tillverkning och karakterisering av neurala enheter samt aktiv deltagande i kliniska studier.

Publikationer

2022

Dan Zhao, Ayesha Sultana, J. Edberg, Mina Shiran Chaharsoughi, Mohammed Elmahmoudy, Ujwala Ail, Klas Tybrandt, Xavier Crispin (2022) The role of absorbed water in ionic liquid cellulosic electrolytes for ionic thermoelectrics Journal of Materials Chemistry C, Vol. 10, s. 2732-2741 Vidare till DOI

Forskning

Organisation