Fotografi av Muyi Zhang

Muyi Zhang

Doktorand

Jag är doktorand vid avdelningen för tillämpad fysik vid IFM sedan januari 2021. Mitt forskningsämne är de blyfria halogenperovskiterna för optoelektronik. Mitt senaste intresse fokuserar på de exciton-självlysande halogeniderna för LED-enheter.

Publikationer

2024

Weidong Cai, Jiajun Qin, Xinyu Ma, Shun Wang, Muyi Zhang, Tianjun Liu, Tiqiang Pang, Julia Morat, Yuequn Shang, Fuxiang Ji, Shengying Yue, Feng Gao (2024) Multicolor light emission and multifunctional applications in double perovskite-Cs 2 NaInCl 6 by Cu + /Sb 3+co-doping Chemical Engineering Journal, Vol. 489, Artikel 151212 Vidare till DOI
Kunpot Mopoung, Weihua Ning, Muyi Zhang, Fuxiang Ji, Kingshuk Mukhuti, Hans Engelkamp, Peter C. M. Christianen, Utkarsh Singh, Johan Klarbring, Sergey Simak, Igor Abrikosov, Feng Gao, Irina Buyanova, Weimin Chen, Yuttapoom Puttisong (2024) Understanding Antiferromagnetic Coupling in Lead-Free Halide Double Perovskite Semiconductors The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 128, s. 5313-5320 Vidare till DOI

2023

Fuxiang Ji, Johan Klarbring, Bin Zhang, Feng Wang, Linqin Wang, Xiaohe Miao, Weihua Ning, Muyi Zhang, Xinyi Cai, Babak Bakhit, Martin Magnuson, Xiaoming Ren, Licheng Sun, Mats Fahlman, Irina A Buyanova, Weimin Chen, Sergei I Simak, Igor A. Abrikosov, Feng Gao (2023) Remarkable Thermochromism in the Double Perovskite Cs2NaFeCl6 Advanced Optical Materials, Artikel 2301102 Vidare till DOI
Weidong Tang, Tianjun Liu, Muyi Zhang, Fanglong Yuan, Ke Zhou, Runchen Lai, Yaxiao Lian, Shiyu Xing, Wentao Xiong, Meng Zhang, Feng Gao, Baodan Zhao, Dawei Di (2023) The roles of metal oxidation states in perovskite semiconductors Matter, Vol. 6, s. 3782-3802 Vidare till DOI

Nyheter