Fotografi av Olav Nygård

Olav Nygård

Universitetslektor

Ojämlika förutsättningar i utbildning och på arbetsmarknaden

Jag undersöker skillnader i utbildningsresultat och på arbetsmarknaden mellan unga svenskar med utländsk respektive icke-utländsk bakgrund. 

Nuvarande projekt

Förbättra skolor - men hur?

I projektet Förbättra skolor - men hur? studerar vi lokala och regionala insatser för att förbättra skolresultat och skapa en mer likvärdig utbildning. Projektet använder en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder och består av två delprojekt: ett med fokus på landsbygds-specifika utmaningar, och ett annat med fokus på marginaliserade områden i större tätorter och städer.

I fokus är två olika typer av åtgärder för att stärka skolors kompensatoriska kapacitet: centralt initierade insatser, respektive lokala initiativ från engagerad skolpersonal eller civilsamhällesorganisationer. I nuläget finns ytterst lite systematisk kunskap om dessa olika åtgärder, och deras effekter. Mot denna bakgrund syftar projektet till att studera hur förbättringsåtgärder för skolor med låga utbildningsresultat genomförs, samt på vilket sätt och i vilken utsträckning de främjar elevernas kunskapsutveckling och ger mer jämlika uppväxtchanser.

Fler forskningsprojekt

Utöver detta forskar jag också om vägar ut på arbetsmarknaden för gymnasieavhoppare, samt om könsnormer och arbetsliv. Genomgående för de olika projekten är ett fokus på multipla former av ojämlikheter - framförallt relaterade till kön, migrationsbakgrund, yrkesposition, och utbildningsnivå - samt hur dessa ojämlikheter återskapas eller förändras i olika sammanhang.

Tidigare projekt

I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag skillnader i skolresultat och på arbetsmarknaden mellan unga svenskar med respektive utan invandrarbakgrund, utifrån teorier om socialt kapital, slutenhet och stratifiering. Mitt fokus var på möjligheten att sociala nätverk kan fungera mer eller mindre väl i överföringen av resurser och andra fördelar, och att de således ger olika utdelning för olika personer beroende på etnicitet, hudfärg, kön och socioekonomisk bakgrund.

Under 2015 arbetade jag också med ett projekt för Myndigheten för Kulturanalys där vi studerade representation av personer med utländsk bakgrund och könsfördelning i svenska kulturinstitutioner. Jag har tidigare studerat IMER vid Södertörns Högskola, och blev klar med min Magisteruppsats i Sociologi i början av 2014.

Publikationer

2023

Andrey Tibajev, Olav Nygård (2023) Origin-country gender norms, individual work experience, and employment among immigrant women in Sweden Frontiers in Human Dynamics, Vol. 5, Artikel 1071800 Vidare till DOI
Zhanna Kravchenko, Olav Nygård (2023) Extracurricular activities and educational ouctomes: evidence from high-performing schools in St Petersburg, Russia International Studies in Sociology of Education, Vol. 32, s. 1106-1125 Vidare till DOI

2022

Nate Breznau, Eike Mark Rinke, Alexander Wuttke, Hung H. V. Nguyen, Muna Adem, Jule Adriaans, Amalia Alvarez-Benjumea, Henrik K. Andersen, Daniel Auer, Flavio Azevedo, Oke Bahnsen, Dave Balzer, Gerrit Bauer, Paul C. Bauer, Markus Baumann, Sharon Baute, Verena Benoit, Julian Bernauer, Carl Berning, Anna Berthold, Felix S. Bethke, Thomas Biegert, Katharina Blinzler, Johannes N. Blumenberg, Licia Bobzien, Andrea Bohman, Thijs Bol, Amie Bostic, Zuzanna Brzozowska, Katharina Burgdorf, Kaspar Burger, Kathrin B. Busch, Juan Carlos-Castillo, Nathan Chan, Pablo Christmann, Roxanne Connelly, Christian S. Czymara, Elena Damian, Alejandro Ecker, Achim Edelmann, Maureen A. Eger, Simon Ellerbrock, Anna Forke, Andrea Forster, Chris Gaasendam, Konstantin Gavras, Vernon Gayle, Theresa Gessler, Timo Gnambs, Amélie Godefroidt, Olav Nygård, Andrey Tibajev (2022) Observing many researchers using the same data and hypothesis reveals a hidden universe of uncertainty Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 119 Vidare till DOI
Nate Breznau, Eike Mark Rinke, Alexander Wuttke, Hung H. V. Nguyen, Muna Adem, Jule Adriaans, Amalia Alvarez-Benjumea, Henrik K. Andersen, Daniel Auer, Flavio Azevedo, Oke Bahnsen, Dave Balzer, Gerrit Bauer, Paul C. Bauer, Markus Baumann, Sharon Baute, Verena Benoit, Julian Bernauer, Carl Berning, Anna Berthold, Felix S. Bethke, Thomas Biegert, Katharina Blinzler, Johannes N. Blumenberg, Licia Bobzien, Andrea Bohman, Thijs Bol, Amie Bostic, Zuzanna Brzozowska, Katharina Burgdorf, Kaspar Burger, Kathrin B. Busch, Juan Carlos-Castillo, Nathan Chan, Pablo Christmann, Roxanne Connelly, Christian S. Czymara, Elena Damian, Alejandro Ecker, Achim Edelmann, Maureen A. Eger, Simon Ellerbrock, Anna Forke, Andrea Forster, Chris Gaasendam, Konstantin Gavras, Vernon Gayle, Theresa Gessler, Timo Gnambs, Amelie Godefroidt, Max Groemping, Martin Gross, Stefan Gruber, Tobias Gummer, Andreas Hadjar, Jan Paul Heisig, Sebastian Hellmeier, Stefanie Heyne, Magdalena Hirsch, Mikael Hjerm, Oshrat Hochman, Andreas Hovermann, Sophia Hunger, Christian Hunkler, Nora Huth, Zsofia S. Ignacz, Laura Jacobs, Jannes Jacobsen, Bastian Jaeger, Sebastian Jungkunz, Nils Jungmann, Mathias Kauff, Manuel Kleinert, Julia Klinger, Jan-Philipp Kolb, Marta Kolczynska, John Kuk, Katharina Kunissen, Dafina Kurti Sinatra, Alexander Langenkamp, Philipp M. Lersch, Lea-Maria Lobel, Philipp Lutscher, Matthias Mader, Joan E. Madia, Natalia Malancu, Luis Maldonado, Helge Marahrens, Nicole Martin, Paul Martinez, Jochen Mayerl, Oscar J. Mayorga, Patricia McManus, Kyle McWagner, Cecil Meeusen, Daniel Meierrieks, Jonathan Mellon, Friedolin Merhout, Samuel Merk, Daniel Meyer, Leticia Micheli, Jonathan Mijs, Cristobal Moya, Marcel Neunhoeffer, Daniel Nust, Olav Nygård, Fabian Ochsenfeld, Gunnar Otte, Anna O. Pechenkina, Christopher Prosser, Louis Raes, Kevin Ralston, Miguel R. Ramos, Arne Roets, Jonathan Rogers, Guido Ropers, Robin Samuel, Gregor Sand, Ariela Schachter, Merlin Schaeffer, David Schieferdecker, Elmar Schlueter, Regine Schmidt, Katja M. Schmidt, Alexander Schmidt-Catran, Claudia Schmiedeberg, J. Urgen Schneider, Martijn Schoonvelde, Julia Schulte-Cloos, Sandy Schumann, Reinhard Schunck, J. Urgen Schupp, Julian Seuring, Henning Silber, Willem Sleegers, Nico Sonntag, Alexander Staudt, Nadia Steiber, Nils Steiner, Sebastian Sternberg, Dieter Stiers, Dragana Stojmenovska, Nora Storz, Erich Striessnig, Anne-Kathrin Stroppe, Janna Teltemann, Andrey Tibajev, Brian Tung, Giacomo Vagni, Jasper Van Assche, Meta van der Linden, Jolanda van der Noll, Arno Van Hootegem, Stefan Vogtenhuber, Bogdan Voicu, Fieke Wagemans, Nadja Wehl, Hannah Werner, Brenton M. Wiernik, Fabian Winter, Christof Wolf, Yuki Yamada, Nan Zhang, Conrad Ziller, Stefan Zins, Tomasz Zoltak (2022) Observing many researchers using the same data and hypothesis reveals a hidden universe of uncertainty Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 119, Artikel e2203150119 Vidare till DOI
Zhanna Kravchenko, Olav Nygård (2022) Extracurricular activities and educational ouctomes: evidence from high-performing schools in St Petersburg, Russia International Studies in Sociology of Education Vidare till DOI

Nyheter

Organisation