Det sociala kapitalets färg

Jag undersöker skillnader i utbildningsresultat och på arbetsmarknaden mellan unga svenskar med utländsk respektive icke-utländsk bakgrund. 

Mitt forskningsprojekt är en undersökning av skillnader i skolresultat och på arbetsmarknaden mellan unga svenskar med invandrarbakgrund och de utan, utifrån teorier om socialt kapital, slutenhet och stratifiering. Mitt fokus är på möjligheten att sociala nätverk kan fungera mer eller mindre väl i överföringen av resurser och andra fördelar, och att de således ger olika utdelning för olika personer beroende på etnicitet, hudfärg, kön och socioekonomisk bakgrund. Jag är också intresserad av den geografiska platsens betydelse, och undersöker därför både skillnader på individnivå och på gruppnivå.

Under 2015 arbetade jag också med ett projekt för Myndigheten för Kulturanalys där vi studerade representation av personer med utländsk bakgrund och könsfördelning i svenska kulturinstitutioner. Jag har tidigare studerat IMER vid Södertörns Högskola, och blev klar med min Magisteruppsats i Sociologi i början av 2014.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll