Det sociala kapitalets färg

Jag undersöker skillnader i utbildningsresultat och på arbetsmarknaden mellan unga svenskar med utländsk respektive icke-utländsk bakgrund. 

Mitt forskningsprojekt är en undersökning av skillnader i skolresultat och på arbetsmarknaden mellan unga svenskar med invandrarbakgrund och de utan, utifrån teorier om socialt kapital, slutenhet och stratifiering. Mitt fokus är på möjligheten att sociala nätverk kan fungera mer eller mindre väl i överföringen av resurser och andra fördelar, och att de således ger olika utdelning för olika personer beroende på etnicitet, hudfärg, kön och socioekonomisk bakgrund. Jag är också intresserad av den geografiska platsens betydelse, och undersöker därför både skillnader på individnivå och på gruppnivå.

Under 2015 arbetade jag också med ett projekt för Myndigheten för Kulturanalys där vi studerade representation av personer med utländsk bakgrund och könsfördelning i svenska kulturinstitutioner. Jag har tidigare studerat IMER vid Södertörns Högskola, och blev klar med min Magisteruppsats i Sociologi i början av 2014.

Publikationer

2023

2022

Nate Breznau, Eike Mark Rinke, Alexander Wuttke, Hung H. V. Nguyen, Muna Adem, Jule Adriaans, Amalia Alvarez-Benjumea, Henrik K. Andersen, Daniel Auer, Flavio Azevedo, Oke Bahnsen, Dave Balzer, Gerrit Bauer, Paul C. Bauer, Markus Baumann, Sharon Baute, Verena Benoit, Julian Bernauer, Carl Berning, Anna Berthold, Felix S. Bethke, Thomas Biegert, Katharina Blinzler, Johannes N. Blumenberg, Licia Bobzien, Andrea Bohman, Thijs Bol, Amie Bostic, Zuzanna Brzozowska, Katharina Burgdorf, Kaspar Burger, Kathrin B. Busch, Juan Carlos-Castillo, Nathan Chan, Pablo Christmann, Roxanne Connelly, Christian S. Czymara, Elena Damian, Alejandro Ecker, Achim Edelmann, Maureen A. Eger, Simon Ellerbrock, Anna Forke, Andrea Forster, Chris Gaasendam, Konstantin Gavras, Vernon Gayle, Theresa Gessler, Timo Gnambs, Amélie Godefroidt, Olav Nygård, Andrey Tibajev (2022) Observing many researchers using the same data and hypothesis reveals a hidden universe of uncertainty Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 119 Vidare till DOI
Nate Breznau, Eike Mark Rinke, Alexander Wuttke, Hung H. V. Nguyen, Muna Adem, Jule Adriaans, Amalia Alvarez-Benjumea, Henrik K. Andersen, Daniel Auer, Flavio Azevedo, Oke Bahnsen, Dave Balzer, Gerrit Bauer, Paul C. Bauer, Markus Baumann, Sharon Baute, Verena Benoit, Julian Bernauer, Carl Berning, Anna Berthold, Felix S. Bethke, Thomas Biegert, Katharina Blinzler, Johannes N. Blumenberg, Licia Bobzien, Andrea Bohman, Thijs Bol, Amie Bostic, Zuzanna Brzozowska, Katharina Burgdorf, Kaspar Burger, Kathrin B. Busch, Juan Carlos-Castillo, Nathan Chan, Pablo Christmann, Roxanne Connelly, Christian S. Czymara, Elena Damian, Alejandro Ecker, Achim Edelmann, Maureen A. Eger, Simon Ellerbrock, Anna Forke, Andrea Forster, Chris Gaasendam, Konstantin Gavras, Vernon Gayle, Theresa Gessler, Timo Gnambs, Amelie Godefroidt, Max Groemping, Martin Gross, Stefan Gruber, Tobias Gummer, Andreas Hadjar, Jan Paul Heisig, Sebastian Hellmeier, Stefanie Heyne, Magdalena Hirsch, Mikael Hjerm, Oshrat Hochman, Andreas Hovermann, Sophia Hunger, Christian Hunkler, Nora Huth, Zsofia S. Ignacz, Laura Jacobs, Jannes Jacobsen, Bastian Jaeger, Sebastian Jungkunz, Nils Jungmann, Mathias Kauff, Manuel Kleinert, Julia Klinger, Jan-Philipp Kolb, Marta Kolczynska, John Kuk, Katharina Kunissen, Dafina Kurti Sinatra, Alexander Langenkamp, Philipp M. Lersch, Lea-Maria Lobel, Philipp Lutscher, Matthias Mader, Joan E. Madia, Natalia Malancu, Luis Maldonado, Helge Marahrens, Nicole Martin, Paul Martinez, Jochen Mayerl, Oscar J. Mayorga, Patricia McManus, Kyle McWagner, Cecil Meeusen, Daniel Meierrieks, Jonathan Mellon, Friedolin Merhout, Samuel Merk, Daniel Meyer, Leticia Micheli, Jonathan Mijs, Cristobal Moya, Marcel Neunhoeffer, Daniel Nust, Olav Nygård, Fabian Ochsenfeld, Gunnar Otte, Anna O. Pechenkina, Christopher Prosser, Louis Raes, Kevin Ralston, Miguel R. Ramos, Arne Roets, Jonathan Rogers, Guido Ropers, Robin Samuel, Gregor Sand, Ariela Schachter, Merlin Schaeffer, David Schieferdecker, Elmar Schlueter, Regine Schmidt, Katja M. Schmidt, Alexander Schmidt-Catran, Claudia Schmiedeberg, J. Urgen Schneider, Martijn Schoonvelde, Julia Schulte-Cloos, Sandy Schumann, Reinhard Schunck, J. Urgen Schupp, Julian Seuring, Henning Silber, Willem Sleegers, Nico Sonntag, Alexander Staudt, Nadia Steiber, Nils Steiner, Sebastian Sternberg, Dieter Stiers, Dragana Stojmenovska, Nora Storz, Erich Striessnig, Anne-Kathrin Stroppe, Janna Teltemann, Andrey Tibajev, Brian Tung, Giacomo Vagni, Jasper Van Assche, Meta van der Linden, Jolanda van der Noll, Arno Van Hootegem, Stefan Vogtenhuber, Bogdan Voicu, Fieke Wagemans, Nadja Wehl, Hannah Werner, Brenton M. Wiernik, Fabian Winter, Christof Wolf, Yuki Yamada, Nan Zhang, Conrad Ziller, Stefan Zins, Tomasz Zoltak (2022) Observing many researchers using the same data and hypothesis reveals a hidden universe of uncertainty Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 119, Artikel e2203150119 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation