Presentation

Patric Ljung fick sin civilingenjörsexamen i informationsteknologi från Linköpings universitet år 2000 och sin doktorsexamen år 2006 inom vetenskaplig visualisering från institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet.

Innan sin grundutbildning, 1989-1995, arbetade han med mjukvaruutveckling av tekniska och högtillgängliga system inom industrin. Efter sin doktorsexamen, 2007-2013, arbetade han som forskare och projektledare på Siemens Corporation, Corporate Research, Princeton, N.J., U.S.A., där hans arbete inkluderade mjukvaror för medicinsk visualisering med rigorös kvalitetsstyrning. Han hade också rollen som teknisk ledare för flera R&D-projekt. Han har publicerat över 40 vetenskapliga artiklar och bidragit med sju patent. En komplett lista över publikationer och patent finns på Google Scholar.

Dr. Ljung anslöt till avdelning Medie- och Informationsteknik (MIT) under oktober 2013 och är lektor samt enhetschef för forskargruppen inom immersiv visualisering. Han är vidare föreståndare för C-research, ett centrum för koordinering av forskning inom visualisering och för dess användning i forskning vid Norrköpings Visualiseringscenter C, där C-research är medlem, och representerar där Linköpings universitet.

Forskningsintressen

Hans huvudsakliga forskningsintressen är tekniker för storskalig visualisering, mjukvarudesign, mjukvaruarkitektur för visualisering och visuella analysverktyg. Han har även arbetat genomgående med direkt volymsrendering och design av överföringsfunktioner.

Aktuella forskningsprojekt involverar systemarkitekturer för visualisering och hantering av heterogena data, spårbarhet och hållbarhet av (vetenskapliga) data, samt ett ramverk för enhetlig representation av överföringsfunktioner för direkt volymsrendering.

Publikationer

2017

Martin Falk, Ingrid Hotz, Patric Ljung, Darren Treanor, Anders Ynnerman, Claes Lundström

Transfer Function Design Toolbox for Full-Color Volume Datasets

Konferensbidrag

2016

Anders Ynnerman, Thomas Rydell, Daniel Antoine, David Hughes, Anders Persson, Patric Ljung

Interactive Visualization of 3D Scanned Mummies at Public Venues

Artikel i tidskrift

Patric Ljung, Jens Krueger, Eduard Groeller, Markus Hadwiger, Charles D. Hansen, Anders Ynnerman

State of the Art in Transfer Functions for Direct Volume Rendering

Ingår i Computer graphics forum (Print)

Artikel i tidskrift

2015

Anders Ynnerman, Thomas Rydell, Anders Persson, Aron Ernvik, Camilla Forsell, Patric Ljung, Claes Lundström

Multi-Touch Table System for Medical Visualization

Ingår i Eurographics 2015

Konferensbidrag

2013

Bruce A McDermott, Mervin Mencias Smith-Casem, Patric Ljung, Stefan Wiesner

Animation for conveying spatial relationships in three-dimensional medical imaging

Patent

Seshadri Srinivasan, Patric Ljung, Bruce A McDermott, Merv Mencias Smith-Casem

Adaptive volume rendering for ultrasound color flow diagnostic imaging

Patent

2012

Aron Ernvik, Staffan Bergström, Claes Lundström, Patric Ljung, Anders Ynnerman

Image data set compression based on viewing parameters for storing medical image data from multidimensional data sets, related systems, methods and computer products

Patent

Joel Kronander, Daniel Jönsson, Joakim Low, Patric Ljung, Anders Ynnerman, Jonas Unger

Efficient visibility encoding for dynamic illumination in direct volume rendering

Artikel i tidskrift

Claes Lundström, Anders Persson, Steffen Ross, Patric Ljung, Stefan Lindholm, Frida Gyllensvärd, Anders Ynnerman

State-of-the-art of visualization in post-mortem imaging

Artikel i tidskrift

2011

Claes Lundström, Anders Ynnerman, Patric Ljung

Method for reducing the amount of data to be processed in a visualization pipeline

Patent

Patric Ljung, Anders Ynnerman

Computer processing of multi-dimensional data

Patent

Mervin Smith-Casem, Patric Ljung, Guillaume Stordeur, Jian-Hua Mo, Bruce Mcdermott

Three-Dimensional Reconstruction for Irregular Ultrasound Sampling Grids

Patent

2010

Scott Doyle, James Monaco, Anant Madabhushi, Stefan Lindholm, Patric Ljung, Lance Ladic, John Tomaszewski, Michael Feldman

Evaluation of effects of JPEG2000 compression on a computer-aided detection system for prostate cancer on digitized histopathology

Konferensbidrag

Frida Hernell, Patric Ljung, Anders Ynnerman

Local ambient occlusion in direct volume rendering

Artikel i tidskrift

Christoph Russ, Christoph Kubisch, Feng Qiu, Wei Hong, Patric Ljung

Real-time Surface Analysis and Tagged Material Cleansing for Virtual Colonoscopy.

Konferensbidrag

Stefan Lindholm, Patric Ljung, Claes Lundström, Anders Persson, Anders Ynnerman

Spatial Conditioning of Transfer Functions Using Local Material Distributions

Ingår i , IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS

Artikel i tidskrift

Isabella Scandurra, Camilla Forsell, Anders Ynnerman, Patric Ljung, Claes Lundström, Anders Persson

Advancing the state-of-the-art for Virtual Autopsies--initial forensic workflow study

Ingår i Studies in Health Technology and Informatics

Artikel i tidskrift

Tan Khoa Nguyen, Henrik Ohlsson, Anders Eklund, Frida Hernell, Patric Ljung, Camilla Forsell, Mats Andersson, Hans Knutsson, Anders Ynnerman

Concurrent Volume Visualization of Real-Time fMRI

Ingår i Proceedings of the 8th IEEE/EG International Symposium on Volume Graphics

Konferensbidrag

Claes Lundström, Patric Ljung, Anders Ynnerman

Systems for visualizing images using explicit quality prioritization of a feature (s) in multidimensional image data sets, related methods and computer products

Patent

2009

Markus Hadwiger, Patric Ljung, Christof Rezk-Salama, Timo Ropinski

Advanced Illumination Techniques for GPU-Based Volume Raycasting

Övrigt

Relaterad information