Presentation

Patric Ljung fick sin civilingenjörsexamen i informationsteknologi från Linköpings universitet år 2000 och sin doktorsexamen år 2006 inom vetenskaplig visualisering från institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet.

Innan sin grundutbildning, 1989-1995, arbetade han med mjukvaruutveckling av tekniska och högtillgängliga system inom industrin. Efter sin doktorsexamen, 2007-2013, arbetade han som forskare och projektledare på Siemens Corporation, Corporate Research, Princeton, N.J., U.S.A., där hans arbete inkluderade mjukvaror för medicinsk visualisering med rigorös kvalitetsstyrning. Han hade också rollen som teknisk ledare för flera R&D-projekt. Han har publicerat över 40 vetenskapliga artiklar och bidragit med sju patent. En komplett lista över publikationer och patent finns på Google Scholar.

Dr. Ljung anslöt till avdelning Medie- och Informationsteknik (MIT) under oktober 2013 och är lektor samt enhetschef för forskargruppen inom immersiv visualisering. Han är vidare föreståndare för C-research, ett centrum för koordinering av forskning inom visualisering och för dess användning i forskning vid Norrköpings Visualiseringscenter C, där C-research är medlem, och representerar där Linköpings universitet.

Forskningsintressen

Hans huvudsakliga forskningsintressen är tekniker för storskalig visualisering, mjukvarudesign, mjukvaruarkitektur för visualisering och visuella analysverktyg. Han har även arbetat genomgående med direkt volymsrendering och design av överföringsfunktioner.

Aktuella forskningsprojekt involverar systemarkitekturer för visualisering och hantering av heterogena data, spårbarhet och hållbarhet av (vetenskapliga) data, samt ett ramverk för enhetlig representation av överföringsfunktioner för direkt volymsrendering.

Patric Ljung i Domen på Visualiseringscenter i Norrköping. Foto: Thor Balkhed

Publikationer

2018

Kalle Bladin, Emil Axelsson, Erik Broberg, Carter Emmart, Patric Ljung, Alexander Bock, Anders Ynnerman

Globe Browsing: Contextualized Spatio-Temporal Planetary Surface Visualization

Ingår i IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

Artikel i tidskrift

2017

Martin Falk, Ingrid Hotz, Patric Ljung, Darren Treanor, Anders Ynnerman, Claes Lundström

Transfer Function Design Toolbox for Full-Color Volume Datasets

Ingår i 2017 IEEE PACIFIC VISUALIZATION SYMPOSIUM (PACIFICVIS), IEEE

Konferensbidrag

2016

Anders Ynnerman, Thomas Rydell, Daniel Antoine, David Hughes, Anders Persson, Patric Ljung

Interactive Visualization of 3D Scanned Mummies at Public Venues

Ingår i Communications of the ACM

Artikel i tidskrift

Patric Ljung, Jens Krueger, Eduard Groeller, Markus Hadwiger, Charles D. Hansen, Anders Ynnerman

State of the Art in Transfer Functions for Direct Volume Rendering

Ingår i Computer graphics forum (Print)

Artikel i tidskrift

2015

Anders Ynnerman, Thomas Rydell, Anders Persson, Aron Ernvik, Camilla Forsell, Patric Ljung, Claes Lundström

Multi-Touch Table System for Medical Visualization

Ingår i Eurographics 2015

Konferensbidrag

2013

Seshadri Srinivasan, Patric Ljung, Bruce A McDermott, Merv Mencias Smith-Casem

Adaptive volume rendering for ultrasound color flow diagnostic imaging

Patent

Bruce A McDermott, Mervin Mencias Smith-Casem, Patric Ljung, Stefan Wiesner

Animation for conveying spatial relationships in three-dimensional medical imaging

Patent

2012

Aron Ernvik, Staffan Bergström, Claes Lundström, Patric Ljung, Anders Ynnerman

Image data set compression based on viewing parameters for storing medical image data from multidimensional data sets, related systems, methods and computer products

Patent

Joel Kronander, Daniel Jönsson, Joakim Low, Patric Ljung, Anders Ynnerman, Jonas Unger

Efficient visibility encoding for dynamic illumination in direct volume rendering

Ingår i Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on

Artikel i tidskrift

Claes Lundström, Anders Persson, Steffen Ross, Patric Ljung, Stefan Lindholm, Frida Gyllensvärd, Anders Ynnerman

State-of-the-art of visualization in post-mortem imaging

Ingår i Apmis

Artikel i tidskrift

Relaterad information