Immersiv visualisering

Visning för grupp av visualisering
Foto: Patric Ljung

Gruppen för Immersiv Visualisering forskar och utvecklar olika tekniker för att skapa en omslutande och fångande visualisering av data med hjälp av storskaliga displaysystem, som omslutande domer och stereoskopiskt seende (3D).

Vår forskning inkluderar även tekniker som utökad och virtuell verklighet (AR/VR). Inom gruppen finns också C-tech med teknisk chef Erik Sundén som ger tekniskt stöd och drift för domen och annan teknisk utrustning vid Norrköpings Visualiseringscenter C.

En vision som gruppen arbetar mot är att skapa system och mjukvara som ger en känsla av att vara omsluten av och djupt engagerad i sitt innehåll oavsett vilken typ av enhet eller display och interaktionsteknik som används.

Målet är att göra tekniken transparent så att användaren i första hand tänker och arbetar med sitt innehåll och minimera störningar av tekniken, likväl hårdvara som mjukvara. Det ska också vara så naturligt som möjligt att fortsätta arbeta med sina data och innehåll när man byter enhet eller system för visualisering.

Forskningsprojekt

  • Inom projektet CUAS (Collaborative Unmanned Aircraft Systems) jobbar vi med utökad verklighet för att skapa effektiva interaktionsmetoder för samarbete med obemannade flyg och drönare via handhållna enheter.
  • Visualisering och analys av heterogena data, inklusive spårbarhet och hållbarhet av data, är en utmanande uppgift som blir allt viktigare då sensorer och tekniska möjligheter skapar enorma strömmar av data i olika former.

Utvecklingsprojekt

  • AVA (Aeronautic Visualization and Analysis) är en infrastruktur och mjukvarusystem för visualisering och analys av flygtrafikledning.
  • SGCT (Simple Graphics Cluster Toolkit) är mjukvarukomponent för synkroniserad visualisering med hjälp av datorkluster och multiprojektorsystem.
  • DomPres är ett system för att enkelt skapa immersiva presentationer med vanliga verktyg som PowerPoint och Keynote.

Nyheter

Kontakt

Medarbetare

Relaterad information