Stora infrastrukturbidrag till forskare på LiU

Vetenskapsrådet meddelade den 22 september att flera projekt vid Linköpings universitet får ta del av pengar för att använda till utveckling av forskningsinfrastruktur. Sammanlagt handlar det om 100-talet miljoner kronor, och årtionden av arbete som bär frukt.

Per Persson vid Ångströmhuset Per Persson vid Ångströmhuset.

Projekten bygger på att Linköpings universitet samarbetar med andra universitet och delar infrastruktur, som forskningsnätverk med noder utspridda över Sverige.

ARTEMI är det enda projektet som fick bidrag av Vetenskapsrådet där LiU är huvudsökande. Projektet erbjuder en nationell forskningsinfrastruktur för elektronmikroskopi, en fundamental byggsten i den materialforskning som bedrivs på AFM (Advanced functional materials) vid Institutionen för fysik, kemi och biologi. Per Persson, professor vid Tunnfilmsfysik och nationell koordinator för ARTEMI, kommer utveckla projektet och fortsätta att erbjuda kompetens och utrustning för forskare i hela Sverige. En potentiell investering är ett nytt avancerat mikroskop som ersätter det existerande mikroskopet i Ångströmshuset.

Läs mer med Per Persson och ARTEMI.

 

Visualiseringscenter CVisualiseringscenter C Foto Peter Holgersson ABAnders Ynnerman är initiativtagare till projektet InfraVis, en annan mottagare av infrastrukturbidrag. Han är professor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och kommer att vara ordförande i styrgruppen. Projektet ska möta forskarvärldens ökade behov av visuella representationer av stora och komplexa data. MIT (Medie- och Informationsteknik) kommer att utgöra den största noden i nätverket och kommer att erbjuda en infrastruktur med ny typ av hårdvara och, framför allt, ny mjukvara och kompetens.

Läs mer med Anders Ynnerman, Patric Ljung och InfraVis.

 

Maria SunnerhagenMaria SunnerhagenProjektet SwedNMR är ett nytt nätverk för forskning med NMR, en unik metod för att studera molekylers dynamik och samverkan med hjälp av kärnmagnetisk resonans. Maria Sunnerhagen, professor vid avdelningen för kemi på LiU, leder projektets nod i Linköping. Pengarna kommer att användas för att göra det lättare för etablerade och nya användare att få ut så mycket som möjligt av sina NMR-experiment.

Läs mer med Maria Sunnerhagen och SwedNMR.

 

Puffbild för avdelningen II vid BKV.Kemiskt biologiskt Konsortium är ett samarbete mellan lärosäten i hela Sverige och fick också finansiering från Vetenskapsrådet. Maria Lerm och Fredrik Elinder, professorer vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), kommer att få bidrag till att bilda en nod vid Linköpings universitet. Pengarna ger tillgång till ett bibliotek av hundratusentals molekyler och apparaturen för analys av molekylerna. Finansieringen leder också till anställning av nödvändig expertis och en maskin för automatiska elektrofysiologiska mätningar.

Läs mer med Fredrik Elinder, Maria Lerm och Kemiskt biologiskt Konsortium.

Kontakt

Senaste nytt från LiU