Fotografi av Per Andersson

Per Andersson

Min forskning handlar om bröstsmärta inom primärvård, svårigheterna att skilja på ofarlig och farlig orsak till smärtan. Målsättningen är att kunna påverka kollegor att göra på ungefär samma sätt när man träffar en patient med bröstsmärta.

Min forskning

Bröstsmärta inom primärvården utgörs av ca 2-3% av alla patienter som kommer till vårdcentralen. Detta ställer höga krav på personalen så att man hanterar denna grupp på ett säkert och korrekt sätt. Min forskning har syftat till att undersöka hur dessa patienter tages emot på vårdcentralen i dagsläget samt vilken typ av undersökningar och utredningar som genomförts. Vidare har jag tittat på vilket värde ett blodprov som heter Troponin (TnT) har för vårdcentralen och om det är lämpligt att använda detta.

Syftet med studien är att försöka bidra till att finna en bra mottaningsrutin för patienter med bröstsmärta i primärvården, detta för att denna grupp patienter kräver ett snabbt och adekvat handläggande utan onödiga dröjsmål.

Publikationer

2018

2015

2013

Organisation