Fotografi av Per Andersson

Per Andersson

Min forskning handlar om bröstsmärta inom primärvård, svårigheterna att skilja på ofarlig och farlig orsak till smärtan. Målsättningen är att kunna påverka kollegor att göra på ungefär samma sätt när man träffar en patient med bröstsmärta.

Min forskning

Bröstsmärta inom primärvården utgörs av ca 2-3% av alla patienter som kommer till vårdcentralen. Detta ställer höga krav på personalen så att man hanterar denna grupp på ett säkert och korrekt sätt. Min forskning har syftat till att undersöka hur dessa patienter tages emot på vårdcentralen i dagsläget samt vilken typ av undersökningar och utredningar som genomförts. Vidare har jag tittat på vilket värde ett blodprov som heter Troponin (TnT) har för vårdcentralen och om det är lämpligt att använda detta.

Syftet med studien är att försöka bidra till att finna en bra mottagningsrutin för patienter med bröstsmärta i primärvården, detta för att denna grupp patienter kräver ett snabbt och adekvat handläggande utan onödiga dröjsmål.

Publikationer

2018

Per Andersson, Sofia Sederholm Lawesson, Jan-Erik Karlsson, Staffan Nilsson, Ingela Thylén (2018) Characteristics of patients with acute myocardial infarction contacting primary healthcare before hospitalisation: a cross-sectional study BMC Family Practice, Vol. 19, Artikel 167 Vidare till DOI

2015

Per Andersson, Jan-Erik Karlsson, Eva Landberg, Karin Festin, Staffan Nilsson (2015) Consequences of high-sensitivity troponin T testing applied in a primary care population with chest pain compared with a commercially available point-of-care troponin T analysis: an observational prospective study BMC Research Notes, Vol. 8, s. 1-9 Vidare till DOI

2013

Staffan Nilsson, Per O. Andersson, Lars Borgquist, Ewa Grodzinsky, Magnus Janzon, Magnus Kvick, Eva Landberg, Håkan Nilsson, Jan-Erik Karlsson (2013) Point-of-Care Troponin T Testing in the Management of Patients with Chest Pain in the Swedish Primary Care International Journal of Family Medicine, Vol. 2013 Vidare till DOI

Organisation