Om mig

Samverkan vid IMT

För att öka samverkan med det omgivande samhället arbetar jag nära andra aktörer inom området medicinsk teknik som vård, näringsliv, innovationssystem mm. Genom ett brett nätverk och deltagande i det nationella SIO-programmet Medtech4Health driver jag samverkan på en nationell arena.

Fackligt arbete vid IMT

Jag har uppdrag som ledamot I SACO-s rådets styrelse samt som facklig representant i Lokala samverkansgruppen, LSG, på IMT. Jag har även uppdrag som arbetsmiljöombud på IMT. 

Publikationer

2014

2013

2012

2010

Nyheter

Organisation