Fotografi av Peter Hult

Peter Hult

Forskningskoordinator

I min roll som forskningskoordinator arbetar jag främst med samverkan med det omgivande samhället lokalt såväl som nationellt. En del av min tjänst ägnar jag även åt fackliga frågor.

Om mig

Samverkan vid IMT

För att öka samverkan med det omgivande samhället arbetar jag nära andra aktörer inom området medicinsk teknik som vård, näringsliv, innovationssystem mm. Genom ett brett nätverk och deltagande i det nationella SIO-programmet Medtech4Health driver jag samverkan på en nationell arena.

Fackligt arbete vid IMT

Jag har uppdrag som ledamot I SACO-s rådets styrelse samt som facklig representant i Lokala samverkansgruppen, LSG, på IMT. Jag har även uppdrag som arbetsmiljöombud på IMT. 

Publikationer

2013

Linda Rattfält, Maria Lindén, Peter Hult, Per Ask, Magnus Borga (2013) Robust Heart Beat Detector Based on Weighted Correlation and Multichannel Input: Implementation on the ECG recorded with textile electrodes International Journal of E-Health and Medical Communications, Vol. 4, s. 61-71 Vidare till DOI

2012

Per Ask, Kristina Ekstrand, Peter Hult, Maria Lindén, Nils-Erik Pettersson (2012) NovaMedTech - a regional program for supporting new medical technologies in personalized health care Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 177, s. 71-5 Vidare till DOI

2010

Peter Hult (2010) NovaMedTech - Innovationer för morgondagens vård genom samverkan med vård, akademi och industri
Nils-Erik Pettersson, Per Ask, Kristina Ekstrand, peter Hult, Maria Lindén (2010) NovaMedTech - En satsning på att ny medicinsk teknik i Östra Mellansverige
Arash Gharebhaghi, Peter Hult (2010) Graphic User Interface for Heart Sound Signal Analysis

Nyheter

Organisation