Mänskliga rättigheter i fokus på LiU-seminarier

I oktober bjuder LiU in till tre seminarier om mänskliga rättigheter. Arrangemangen handlar om barns rätt, asyl samt medborgarskap och migration. Seminarierna är kopplade till de nationella Mänskliga rättighetsdagarna som arrangeras i Linköping i november.

Demonstration för mänskliga rättigheter LeoPatrizi

Det första seminariet arrangeras måndagen den 7 oktober i Linköping och handlar om Asylkommissionens arbete. Asylkommissionen är ett samarbete mellan forskare från bland annat LiU och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Kommissionen består av forskare från flera universitet, representanter för civilsamhället, personer med egna erfarenheter av asylprövningar och representanter från olika yrkesgrupper som jobbar med asylfrågor.

Asylkommissionen

På seminariet deltar LiU-forskarna Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV och Sabine Gruber, universitetslektor vid samma institution. De är båda med i Asylkommissionen och berättar om bakgrunden till den och de aktiviteter granskningen arbetar med.

Anna Lundberg 2019, professor i välfärdsrättAnna Lundberg– Inom Asylkommissionen planerar vi granskningar av bland annat lagförändringar och deras konsekvenser, brister i asylmottagande; ansvarsförskjutningar, åldersuppskrivningar och domstolspraxis, säger Anna Lundberg.

Barns rättigheter

Barnets rätt till delaktighet och barns ställning i det svenska samhället är ämnet för de andra seminariet som äger rum den 16 oktober som arrangeras av Barnafrid, ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn som finns vid LiU. Hur barn och unga blir bemötta i samhället återspeglar hur vi ser, tolkar och positionerar gruppen barn. Seminariet kommer att, med stöd i barns rättigheter, lyfta deras rätt till delaktighet i forskning, såväl i de frågor som rör det enskilda barnet och det är viktigt att utgå från ett barnperspektiv.

Seminariet vill koppla samman folkhälsa, barns rättigheter och våld med tyngdpunkt på internationell forskning och framåtblick. Utgångspunkten är att lyfta och stärka barns röster i en utsatt situation och se till barns perspektiv även i utvecklingen av preventiva åtgärder. 

Medborgarskap

Det tredje seminariet arrangeras den 29 oktober i Linköping och har temat ”Medborgarskap, migration och mångfaldsbefrämjande”. Statsvetarna Khalid Khayati och Karin Skill, båda forskare vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, föreläser bland annat om maktrelationer och politik som en grund för att förstå diskriminering och inkludering.

Rätten till hälsa

De mänskliga rättighetsdagarna, ett nationellt årligt arrangemang sedan 19 år tillbaka, hålls därefter 14-16 november i Linköping. Årets tema är Rätten till hälsa.
Under dessa dagar medverkar flera LiU-forskare vid seminarier som bland annat handlar om barns rättigheter, asylfrågor, ungas psykiska hälsa och behandling av våldsutsatta kvinnor.

Professor Anna Lundberg medverkar även vid Mänskliga rättighetsdagarna och deltar i ett panelsamtal som ställer frågan ”Av vem skyddas barn?”. Där lyfts frågor som bland annat rör definitionen av barn och hur barn skyddas, kopplat till ålder.

– Barn har särskilda rättigheter och behov som just barn. Men de hamnar ofta i situationer där de inte kan åtnjuta det rättighetsskydd de i grunden har, säger Anna Lundberg.

Samlar kompetens

Huvudarrangör för Mänskliga rättighetsdagarna (MR) är föreningen Ordfront och medarrangörer är Linköpings kommun, Linköpings universitet, Länsstyrelsen i Östergötland, Region Östergötland och Svenska kyrkan.

– Det finns redan en del forskning inom området mänskliga rättigheter på LiU. Genom vårt engagemang i MR-dagarna samlar vi kompetensen och vi hoppas att frågorna som rör mänskliga rättigheter nu får en bredd och ett större fokus på LiU, säger Peter Hult, LiU:s koordinatör för MR-dagarna.

Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping 14-16 november

Seminarier Visa/dölj innehåll

Asylkommissionen

Asylkommissionen är ett samarbete mellan forskare och Flyktinggruppernas riksråd. Inom kommissionen planeras granskningar av lagförändringar och deras konsekvenser; brister i asylmottagande; ansvarsförskjutningar; åldersuppskrivningar; domstolspraxis etc. Sabine Gruber och Anna Lundberg, både forskare vid LiU, berättar om bakgrunden och de aktiviteter granskningen arbetar med. Seminariet är en del i LiU:s medverkan i Mänskliga rättighetsdagarna och alla är välkomna. Anmäl dig via länken nedan.

Börjar 07 oktober 2019 kl. 16.00
Slutar 07 oktober 2019 kl. 18.00
Plats Linköpings universitet, Universitetssjukhuset, Lokal: Digitalis
Kontakt Peter Hult
013-28 67 42

Barnets rätt till delaktighet - om barns ställning i det svenska samhället

Hur barn och unga blir bemötta i samhället återspeglar i hur vi ser, tolkar och positionerar gruppen barn. Detta seminarium kommer med stöd ur barns rättigheter lyfta barns rätt till delaktighet i forskning och frågor som rör barnet. Barnperspektivet blir därmed en viktig del i att fånga barns röster, tolka deras erfarenheter och se barnen som experter av sina egna liv. Talare: Erica Mattelin, Natalie Söderlind från Barnafrid och Ann-Charlotte Münger, Avdelningen för pedagogik och sociologi.

Börjar 16 oktober 2019 kl. 16.00
Slutar 16 oktober 2019 kl. 17.30
Plats Lokal Almen, Campus US, ingång 65, Lasarettsbacken, Linköping.
Kontakt Peter Hult
013-28 67 42

Medborgarskap, migration och mångfaldsbefrämjande

Att studera maktrelationer och politik är centralt inom statsvetenskapen, och utgör en grund för att förstå diskriminering och inkludering. Vid seminariet pratar vi inkludering, hälsa och om diaspora, som har en mångfaldsbefrämjande karaktär och kan användas för att förstå medborgarskap och migration eller flykt. Talare är Khalid Khayati, universitetslektor och Karin Skill, universitetslektor och båda vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Alla är välkomna.

Börjar 29 oktober 2019 kl. 16.00
Slutar 29 oktober 2019 kl. 17.30
Plats C-salen, Kårhuset kollektivet, Ågatan 55, Linköping
Kontakt Peter Hult
013-28 67 42

Kontakt Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll