26 september 2019

I oktober bjuder LiU in till tre seminarier om mänskliga rättigheter. Arrangemangen handlar om barns rätt, asyl samt medborgarskap och migration. Seminarierna är kopplade till de nationella Mänskliga rättighetsdagarna som arrangeras i Linköping i november.

Demonstration för mänskliga rättigheter
LeoPatrizi

Det första seminariet arrangeras måndagen den 7 oktober i Linköping och handlar om Asylkommissionens arbete. Asylkommissionen är ett samarbete mellan forskare från bland annat LiU och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Kommissionen består av forskare från flera universitet, representanter för civilsamhället, personer med egna erfarenheter av asylprövningar och representanter från olika yrkesgrupper som jobbar med asylfrågor.

Asylkommissionen

På seminariet deltar LiU-forskarna Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV och Sabine Gruber, universitetslektor vid samma institution. De är båda med i Asylkommissionen och berättar om bakgrunden till den och de aktiviteter granskningen arbetar med.

Anna Lundberg 2019, professor i välfärdsrättAnna Lundberg– Inom Asylkommissionen planerar vi granskningar av bland annat lagförändringar och deras konsekvenser, brister i asylmottagande; ansvarsförskjutningar, åldersuppskrivningar och domstolspraxis, säger Anna Lundberg.

Barns rättigheter

Barnets rätt till delaktighet och barns ställning i det svenska samhället är ämnet för de andra seminariet som äger rum den 16 oktober som arrangeras av Barnafrid, ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn som finns vid LiU. Hur barn och unga blir bemötta i samhället återspeglar hur vi ser, tolkar och positionerar gruppen barn. Seminariet kommer att, med stöd i barns rättigheter, lyfta deras rätt till delaktighet i forskning, såväl i de frågor som rör det enskilda barnet och det är viktigt att utgå från ett barnperspektiv.

Seminariet vill koppla samman folkhälsa, barns rättigheter och våld med tyngdpunkt på internationell forskning och framåtblick. Utgångspunkten är att lyfta och stärka barns röster i en utsatt situation och se till barns perspektiv även i utvecklingen av preventiva åtgärder. 

Medborgarskap

Det tredje seminariet arrangeras den 29 oktober i Linköping och har temat ”Medborgarskap, migration och mångfaldsbefrämjande”. Statsvetarna Khalid Khayati och Karin Skill, båda forskare vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, föreläser bland annat om maktrelationer och politik som en grund för att förstå diskriminering och inkludering.

Rätten till hälsa

De mänskliga rättighetsdagarna, ett nationellt årligt arrangemang sedan 19 år tillbaka, hålls därefter 14-16 november i Linköping. Årets tema är Rätten till hälsa.
Under dessa dagar medverkar flera LiU-forskare vid seminarier som bland annat handlar om barns rättigheter, asylfrågor, ungas psykiska hälsa och behandling av våldsutsatta kvinnor.

Professor Anna Lundberg medverkar även vid Mänskliga rättighetsdagarna och deltar i ett panelsamtal som ställer frågan ”Av vem skyddas barn?”. Där lyfts frågor som bland annat rör definitionen av barn och hur barn skyddas, kopplat till ålder.

– Barn har särskilda rättigheter och behov som just barn. Men de hamnar ofta i situationer där de inte kan åtnjuta det rättighetsskydd de i grunden har, säger Anna Lundberg.

Samlar kompetens

Huvudarrangör för Mänskliga rättighetsdagarna (MR) är föreningen Ordfront och medarrangörer är Linköpings kommun, Linköpings universitet, Länsstyrelsen i Östergötland, Region Östergötland och Svenska kyrkan.

– Det finns redan en del forskning inom området mänskliga rättigheter på LiU. Genom vårt engagemang i MR-dagarna samlar vi kompetensen och vi hoppas att frågorna som rör mänskliga rättigheter nu får en bredd och ett större fokus på LiU, säger Peter Hult, LiU:s koordinatör för MR-dagarna.

Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping 14-16 november

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.