Presentation

Jag stöder forskare vid Linköpings universitet med koordinering av forskningsansökningar och projektledning.

I mitt nuvarande uppdrag koordinerar jag forskarskolan i WASP (Wallenberg AI, Autonomous systems and Software Program).

Jag har en teknologie doktorsexamen i tillämpad fysik och 20 års erfarenhet av forskning med såväl akademi som industri inom Tryckt Elektronik.


Medarbetare Forskningsprogramenheten Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2016

1999