Presentation

Jag stöder forskare vid Linköpings universitet med koordinering av större forskningsprogram och projektledning. Min huvudsakliga uppgift är att leda programkontoret för Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE), på ITN i Norrköping. Våra uppdrag spänner över många olika uppgifter, såsom exempelvis kommunikation, arrangering av evenemang, utlysningar av forskningsmedel och rekrytering av forskare för att etablera nya forskningsgrupper. Vi arbetar i kontakt med akademi, industri och samhälle.

Läs gärna mer här: https://wise-materials.org/

Jag har en doktorsexamen i tillämpad fysik (katalys) och har arbetat länge som forskare inom tryckt elektronik och chef för en forskningsgrupp inriktad mot utveckling av framtida teknologier på RISE.

Medarbetare Forskningsprogramenheten

Organisation

Publikationer

2016

1999