Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability - WISE at LiU

Materialforskning för en hållbar värld

WISE är den största satsningen någonsin inom materialvetenskap i Sverige och visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Via samarbeten med industri och samhälle ska WISE främja och initiera omställningen mot ett hållbart samhälle och samtidigt flytta fram den vetenskapliga gränsen inom materialvetenskap som starkt etablerar Sverige som en ledande nation inom området.
 
Genom att attrahera doktorander och postdoktorer, och de ledande experterna inom området, initieras 90 forskningsprojekt i Sverige år 2023. Utöver det har också 28 forskningsprojekt i samarbete med industrin initierats under året.
 
WISE finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och den totala budgeten för WISE-programmet är nära 3 miljarder SEK under 2022–2033. I programmet deltar Uppsala universitet, Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola, KTH Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet samt Linköpings universitet som också är värduniversitet.
Funktionella material är en nyckelkomponent för att utveckla grön energiteknik.
Magnus Berggren, föreståndare WISE

Akademi och industri samverkar

Nyheter om WISE

Kontakt