Med samverkan i fokus

Linköpings universitet har allt sedan sin tillkomst karakteriserats av en god samverkanskultur. Det finns en likaledes stark tradition av att betrakta samverkan som en integrerad del av vår forskning och utbildning där vetenskaplig excellens och samhällelig relevans går hand i hand.

Samverkan ger vår utbildning en koppling till blivande arbetsmarknad, stärker relevansen i vår forskning och möjliggör ett brett nyttiggörande av kunskap till gagn för utveckling av allas vårt samtida och framtida samhälle.

Som vicerektor för samverkan är mitt uppdrag bland annat att stärka Linköpings universitets strategier och utveckla nya initiativ för samverkan – något vi kallar strategisk samverkan. Till min hjälp har jag universitetets Samverkansråd, samverkansdirektören och ett nätverk av samverkanskoordinatorer på institutions- och fakultetsnivå – och därtill ett väl utvecklat verksamhetsstöd inom LiU Holding. Vi deltar också i nationella utvecklingsprojekt tillsammans med andra lärosäten för ett inom området gemensamt lärande. I min roll som vicerektor är jag också styrelseordförande i LiU Holding AB och ordförande i universitetets internationaliseringsråd.

CV och uppdrag

CV

 • Sedan 2012 Vicerektor vid Linköpings universitet
 • Professor i Optimeringslära vid ITN/Linköpings universitet (2001 - )
 • PhD (1988); Universitetslektor (1989); Docent (1995); Professor (2001)
 • Handlett 5 doktorander till disputation och 8 till licentiatexamen (huvudhandledare)
 • Som huvudsökande erhållit anslag från VR, VINNOVA, EU m fl.
 • 40+ international journal articles; 4 books and 1 book chapter; 10+ peer-reviewed international conference articles

Uppdrag

 • Svenska Institutets akademiska nämnd (2016 -)
 • Strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health (2015 - )
 • EUA-RIS3 Expert Group (2015-)
 • Mjärdevi Science Park (Linköping) (2013 -)
 • LiU Holding AB (2012 -)
 • Swedish Hybrid Vehicle Centre (SHC) (2012 -)
 • HELIX, VINN Excellence Centre, LiU (2011 -)

Publikationer

2017

2016

Vicerektors sekreterare

Samverkan på Linköpings universitet

Universitetsledningen

Relaterat innehåll