18 juni 2019

Ett nytt svenskt samarbete med Sydafrika ska stärka globala forskningsfrågor och underlätta för forskare att få kontakt med varandra. På sikt planeras för gemensamma forskningsprojekt bland annat inom klimat, sjukvård och utbildning.

Stellenbosch university Sydafrika– Att gå med i det här samarbetet tillsammans med andra svenska lärosäten ger Linköpings universitet möjligheter att bygga vidare på de goda relationer som vi redan har i Sydafrika, säger LiU:s Afrikakoordinator Veronica Brodén Gyberg.
LiU har sedan länge haft samarbeten med länder i Afrika liksom i Latinamerika och Östra Asien. Intresset för kontakter med universitet utanför västvärlden verkar nu öka, påpekar hon.

Veronica Brodén Gyberg, AfrikakoordinatorVeronica Brodén Gyberg. Foto: Eva Bergstedt– Våra gemensamma utmaningar är ju globala, och det kräver samarbeten som sträcker sig runt hela världen. Vetenskapen utmanas också bland annat av ”fake news”-debatten, och det tror jag sporrar många forskare att värna vetenskapens värde. Globala kontakter är ett sätt att stärka forskningen.

Samarbetet mellan de sydafrikanska och svenska universiteten heter SASUF, The South Africa-Sweden University Forum. Det är ett strategiskt internationaliseringsprojekt, liknande satsningar riktade till ett specifikt land har tidigare gjorts med Japan och Brasilien. Syftet med dessa strategiska satsningar är att stärka relationerna mellan Sverige och det aktuella landet inom forskning, utbildning och innovation.

Sydafrikasamarbetet har initierats av Uppsala universitet, flera svenska universitet deltar, liksom ett stort antal sydafrikanska. Totalt rör det sig om 36 lärosäten. Även ambassaderna från de aktuella länderna deltar, liksom organisationer från civilsamhället, forskningsfinansiärer och statliga verk. Projektet pågår i tre år och alla forskningssamarbeten knyts till FN:s globala Agenda 2030-mål.

I april var en LiU-delegation på 14 personer i Sydafrika för att på plats delta i seminarierna och knyta kontakter.
– LiUs ledning var där för att manifestera att vi tycker samarbetet med Sydafrika är viktigt, och arbetet runt Agenda 2030 kändes som en självklar utgångspunkt för vårt samarbete, säger vicerektor Peter Värbrand.
Sex teman diskuterades, däribland klimatförändringar och naturresurser, utbildning för ett hållbart samhälle, digital teknologi samt hållbara städer, resande och turism.

Karin Tonderski, docent vid institutionerna IFM och IEI, är en av LiU-forskarna som deltog.
– Den här resan gav en bra möjlighet att få inblick i Sydafrikas akademi och att börja bygga nätverk. Vår plan är att starta ett samarbete med fokus på frågor kring hinder och möjligheter för en jämlik och uthållig vattenhantering, säger Karin Tonderski.

Även studentrepresentanter från de båda länderna deltog och tanken är att studentsamarbeten och gemensamma distansutbildningar ska utvecklas.

Deltagare från SASUF-konferens (Sydafrika) 2019Nästa år, i maj 2020, kommer SASUF:s forsknings- och innovationsvecka att arrangeras i Uppsala, då kommer det också att pågå relaterade seminarier och konferenser på andra håll i Sverige.
– SASUF är en genomtänkt plattform både för etablerade och yngre forskare. Det är som att erbjuda ett lite mer färdigdukat bord där någon annan berett marken för forskning och samarbeten. Med bra idéer och intressanta kontakter så är förutsättningarna goda för att få igång samarbeten, säger Veronica Brodén Gyberg.

SASUF-samarbetet finansieras från svensk sida av STINT, Swedish foundation for international cooperation in research and higher education. Från svensk sida deltar, förutom LiU och Uppsala universitet, även Lund, Karlstad, Karolinska Institutet, KTH, Malmö, Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå, Göteborg, Örebro och Högskolan Väst. Sammantaget deltog 1500 personer under veckan i Sydafrika.

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.