30 maj 2018

Den nya CKS-styrelsen är på plats och har inlett sitt arbete.
- Vi har många spännande arbetsuppgifter framför oss, säger Anders Hedeborg, ordförande.

Gruppbild av CKS styrelse 2018-2020Lejonparten av styrelsen deltog i första sammanträdet, fr v: Anna Fogelberg Eriksson, Lena Högberg, Nicklas Rudberg, Alexander Florman, Marie Jansson, Anna Nilsson, Karin Axelsson, Anna-Lena Svensson, Anders Hedeborg, Hans Nilsson, Per Ziljat och Maria Gillberg. Foto: Anna Valentinsson

CKS styrelse består av representanter från samarbetskommunerna och Linköpings universitet och utses vart tredje år. Nya i styrelsen för perioden 2018–2020 är Anders Hedeborg, Vadstena; Per Ziljat, Norrköping; Nicklas Rudberg, Mo­tala; Alexander Florman, Söderköping; Anna-Lena Svensson, Ydre samt Karin Axelsson, filosofiska fakulteten och Peter Värbrand, vicerektor från universitetet.

Egenföretagare och KSO

Nye ordföranden Anders Hedeborg är kommunstyrelsens ordförande i Vadstena, en post han tillträdde i somras. I yrkeslivet har han varit egenföretagare med uppdrag inom offentlig förvaltning och ideella organisationer, bland annat SIDA. Styrelsearbete är han van vid från bland annat Arbetarbladet och Brynäs IF. I den sistnämnda var han också ordförande. 

– Där fanns det starka viljor och många uppfattningar! Där lärde jag mig att slutresultatet kan bli riktigt bra om många och olika uppfattningar bryts mot varandra, säger Anders Hedeborg.

Bred kompetens och erfarenhet

Om styrelsearbetet i CKS blir lika frejdigt återstår att se, men Anders Hedeborg säger att styrelsen redan nu är ”ett bra lag med erfarenhet och kompetens från många olika håll”. Under det första året kommer styrelsen bland annat arbeta med att ta fram ett nytt ramdokument som pekar ut riktlinjerna för verksamheten de kommande åren.

Vilka mål sätter du upp för styrelsearbetet under er ”mandatperiod”?

– Jag ser i huvudsak två mål: dels att göra CKS ännu mer känt genom att befinna sig centralt i den svenska samhällsdebatten, dels att skapa starkare kontakter och bjuda in fler samtalspartners för att till exempel diskutera de framtida välfärdsmodellerna, säger Anders Hedeborg. 

Forskning

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.