Fotografi av Pontus Larsen

Pontus Larsen

Doktorand

Jag intresserar mig för grundskolans samhällsorienterade ämnen, specifikt mellanstadiets
historieundervisning och mötet mellan historievetenskap och skolans värdegrund. Specifikt frågor om nation, kön, identitet och elevers och lärares historiebruk.

Historieämnets meningsskapande dimension

Jag intresserar mig för frågan om varför vi lär oss historia.

Min forskning rör sig inom det historiedidaktiska fältet, där jag forskar om människors möten med historia samt hur historia kommuniceras och används för att fostra elever.

Jag undersöker historieämnets uttryck i den konkreta historieundervisningen. Här utgör klassrumsobservationer och intervjuer med lärare och elever huvudmaterialet. Syftet är att undersöka hur skolans kunskaps- och värdeuppdrag integreras i ämnesundervisningen, och vilken funktion det förflutna fyller i skolan under 2020-talet. Här står värden kring  nation, kön och identitet i fokus. 


Undervisning

Jag undervisar i historia, kulturarv och religion inom lärarprogram och på fristående kurser, samt handleder studenter på grundläggande och avancerad nivå.

Publikationer

2023

Paul Resch, Fredrik Olsson, Pontus Larsen (2023) Editorial: The Child in School and Education Confero: Essays on education, philosophy and politics, Vol. 9, s. i-iii Vidare till DOI
Pontus Larsen, Fredrik Olsson, Paul Resch (2023) Editorial: Open Issue Confero: Essays on education, philosophy and politics, Vol. 9, s. i-iv Vidare till DOI

Forskning

Organisation