Didaktik i samhällsämnena - DISA

Böcker och material inom ämnesdidaktik

Samhällsämnenas didaktik är ett område som inkluderar alla skolans samhällsvetenskapliga ämnen; historia, filosofi, geografi, religionskunskap och samhällskunskap. 

I vår forskning intresserar vi oss för undervisningens villkor och genomförande i olika samhällsämnen och i olika skolformer. Det kan till exempel handla om styrdokument, läromedlens innehåll och användning, om lärares och elevers uppfattningar om och kunskaper i ett visst ämne, studier av vad som sker i olika undervisningssituationer – såväl i som utanför det traditionella klassrummet – samt bedömning och betygsättning. 

DISA är en forskningsmiljö där forskare från olika delar av LiU är aktiva och vi har regelbundet gemensamma seminarier. Till seminarierna är såväl forskare som verksamma lärare varmt välkomna. Mer om de olika forskarnas avslutade och pågående projekt finner du på respektive forskares presentation. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Forskarutbildning

Nyheter och reportage

Kontakt

Forskare

Organisation