Rachel Ellis

Biträdande professor

Kommunikation är en komplex process som involverar många olika kompetenser. I min forskning fokuserar jag på att undersöka faktorer som påverkar kommunikation, särskilt hos äldre personer med hörselnedsättning.

Vilka faktorer är inblandade i framgångsrik kommunikation?

För att kunna kommunicera via tal, måste vi först kunna känna igen de ord som vi hör. För att göra detta vet vi att hjärnan och öron måste arbeta tillsammans, men vi förstår ännu inte exakt hur detta sker. Således är fokus för min forskning att undersöka faktorer som påverkar kommunikation, särskilt hos äldre personer med hörselnedsättning.

För mer information om min forskning, se den engelska versionen av denna sida.

Publikationer

2024

Rachel Ellis, Jerker Rönnberg, Charlotta Plejert (2024) Combined effects of age and hearing impairment on utterances and requests for clarification in spontaneous conversation and a referential communication task International journal of language and communication disorders, Vol. 59, s. 293-303 Vidare till DOI

2023

Victoria Stenbäck, Erik Marsja, Rachel J. Ellis, Jerker Rönnberg (2023) Relationships between behavioural and self-report measures in speech recognition in noise International Journal of Audiology, Vol. 62, s. 101-109 Vidare till DOI

2022

Rachel Ellis, Jerker Rönnberg (2022) Temporal fine structure: associations with cognition and speech-in-noise recognition in adults with normal hearing or hearing impairment International Journal of Audiology, Vol. 61, s. 778-786 Vidare till DOI
Rachel Ellis, Jerker Rönnberg (2022) Temporal fine structure: relations to cognition and aided speech recognition International Journal of Audiology, Vol. 61, s. 473-481 Vidare till DOI

2020

Michaela Socher, Rachel J. Ellis, Malin Wass, Björn Lyxell (2020) Comparison of Expressive Spoken Language Skills in Children With Cochlear Implants and Children With Typical Hearing Frontiers in Psychology, Vol. 11 Vidare till DOI

Forskning

Organisation