Vilka faktorer är inblandade i framgångsrik kommunikation?

För att kunna kommunicera via tal, måste vi först kunna känna igen de ord som vi hör. För att göra detta vet vi att hjärnan och öron måste arbeta tillsammans, men vi förstår ännu inte exakt hur detta sker. Således är fokus för min forskning att undersöka faktorer som påverkar kommunikation, särskilt hos äldre personer med hörselnedsättning.

För mer information om min forskning, se den engelska versionen av denna sida.

Publikationer

2022

2020

2019

Organisation