Fotografi av Renee Kroon

Renee Kroon

Universitetslektor, Enhetschef, Docent

Presentation

Renee har en utbildningsbakgrund inom polymervetenskap och tog sin MSc inom detta ämne 2008 från universitetet i Groningen. Samma år blev han doktorand i professor Mats Anderssons forskargrupp vid Chalmers tekniska högskola, där han forskade på syntes av konjugerade polymerer för solceller. Efter doktorsexamen 2013 flyttade han till University of South Australia där han som postdoc fortsatte att arbeta med samma ämne i 1,5 år.

År 2015 började han som postdoc hos professor Christian Muller och bytte sitt forskningsfokus till området organisk termoelektronik. Ett av de ämnen som han har undersökt inom detta område är syntes av polära polytiofener och funktionaliserade varianter av dessa.

Efter en kort paus från den akademiska världen, under vilken han arbetade på RISE AB i Borås, anslöt han sig till Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) i juli 2020 som docent i organisk kemi. Forskningen inom gruppen Organisk kemi kretsar för närvarande kring design och syntes av funktionaliserade konjugerade polymerer för applikationer inom organisk elektronik. 

Publikationer

2024

Joost Kimpel, Youngseok Kim, Jesika Asatryan, Jaime Martin, Renee Kroon, Christian Mueller (2024) High-mobility organic mixed conductors with a low synthetic complexity index <i>via</i> direct arylation polymerization Chemical Science Vidare till DOI

2023

Tiefeng Liu, Johanna Heimonen, Qilun Zhang, Chiyuan Yang, Jun-Da Huang, Hanyan Wu, Marc-Antoine Stoeckel, Tom van der Pol, Yuxuan Li, Sang Young Jeong, Adam Marks, Xin-Yi Wang, Yuttapoom Puttisong, Asaminew Yerango Shimolo, Xianjie Liu, Silan Zhang, Qifan Li, Matteo Massetti, Weimin Chen, Han Young Woo, Jian Pei, Iain McCulloch, Feng Gao, Mats Fahlman, Renee Kroon, Simone Fabiano (2023) Ground-state electron transfer in all-polymer donor:acceptor blends enables aqueous processing of water-insoluble conjugated polymers Nature Communications, Vol. 14, Artikel 8454 Vidare till DOI
Mehmet Girayhan Say, Mary Donahue, Renee Kroon, Magnus Berggren, Isak Engquist (2023) Ultrathin polymer electrochemical microcapacitors for on-chip and flexible electronics Organic electronics, Vol. 115, Artikel 106751 Vidare till DOI
Ioannis Petsagkourakis, S. Riera-Galindo, Tero-Petri Ruoko, Xenofon Strakosas, E. Pavlopoulou, Xianjie Liu, Slawomir Braun, Renee Kroon, Nara Kim, Samuel Lienemann, Viktor Gueskine, G. Hadziioannou, Magnus Berggren, Mats Fahlman, Simone Fabiano, Klas Tybrandt, Xavier Crispin (2023) Improved Performance of Organic Thermoelectric Generators Through Interfacial Energetics Advanced Science, Vol. 10, Artikel 2206954 Vidare till DOI
Sandra Hultmark, Mariavittoria Craighero, Sepideh Zokaei, Donghyun Kim, Emmy Järsvall, Furqan Farooqi, Sara Marina, Renee Kroon, Jaime Martin, Igor Zozoulenko, Christian Müller (2023) Impact of oxidation-induced ordering on the electrical and mechanical properties of a polythiophene co-processed with bistriflimidic acid Journal of Materials Chemistry C, Vol. 11, s. 8091-8099 Vidare till DOI

Organisation