Presentation

Renee har en utbildningsbakgrund inom polymervetenskap och tog sin MSc inom detta ämne 2008 från universitetet i Groningen. Samma år blev han doktorand i professor Mats Anderssons forskargrupp vid Chalmers tekniska högskola, där han forskade på syntes av konjugerade polymerer för solceller. Efter doktorsexamen 2013 flyttade han till University of South Australia där han som postdoc fortsatte att arbeta med samma ämne i 1,5 år.

År 2015 började han som postdoc hos professor Christian Muller och bytte sitt forskningsfokus till området organisk termoelektronik. Ett av de ämnen som han har undersökt inom detta område är syntes av polära polytiofener och funktionaliserade varianter av dessa.

Efter en kort paus från den akademiska världen, under vilken han arbetade på RISE AB i Borås, anslöt han sig till Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) i juli 2020 som docent i organisk kemi. Forskningen inom gruppen Organisk kemi kretsar för närvarande kring design och syntes av funktionaliserade konjugerade polymerer för applikationer inom organisk elektronik. 

Publikationer

2022

Organisation