Fotografi av Sergio Passero

Sergio Passero

Doktorand

Samspelet mellan människor och autonoma fordon

Jag studerar de sociala konsekvenserna av AI-drivna bilars inverkan på verklig trafik. Utifrån en sociologisk förståelse av interaktion, inte enbart som mänsklig aktivitet, utan allt mer teknologiskt och algoritmiskt medierad. Därför antar jag ett tvärvetenskapligt perspektiv med grunder i antropologi, sociologi, lingvistik, datavetenskap och människa–dator-interaktion.

I trafikinteraktion kan mänskliga förare vinka, titta och ibland prata till eller skrika på varandra. AI-drivna fordon saknar för närvarande dessa resurser, vilket är en av många anledningar till att det är svårt att interagera och koordinera med dem. Självkörande bilar blir nu allt vanligare på våra vägar, och mitt arbete syftar till att bättre förstå hur dessa bilar kan integreras i den socialt organiserade trafiken och samexistera med mänskliga förare i en framväxande ny ”moralisk vägordning". 

Interaktionsanalysen är multimodal, baserad på ett etnometodologiskt och fenomenologiskt synsätt; och jag använder videoinspelningar för att skapa en detaljerad förståelse för hur människor och maskiner interagerar med varandra.

Akademisk bakgrund

Jag har studerat socialantropologi vid universitetet i Buenos Aires i Argentina och vid Stockholms universitet. Jag har två magisterexamina, i socialantropologi och i latinamerikanska studier, båda från Stockholms universitet. Min masteruppsats i socialantropologi handlade om Stockholms tekniska ekosystem och kommersialiseringen av entreprenörskap (Startups). Masteruppsatsen i Latinamerikastudier studerade offentliga diskurser i samband med införandet av jordbruksteknologi (AgTech) och nya koloniala former i Argentina. Jag är doktorand vid LiU sedan januari 2022.

Länk till Researchgate 

Publikationer

2022

Karin Skill, Sergio Passero, Mohsen Farhangi (2022) Cultivating Agroecological Networks during the Pandemic in Argentina: A Sociomaterial Analysis Land, Vol. 11, Artikel 1782 Vidare till DOI

2021

Karin Skill, Sergio Passero, Marie Francisco (2021) Assembling Amazon Fires through English Hashtags. Materializing Environmental Activism within Twitter Networks Computer Supported Cooperative Work: The Journal of Collaborative Computing and Work Practices, Vol. 30, s. 715-732 Vidare till DOI

Forskningsmiljö