Fotografi av Simon Widh

Simon Widh

Arbetar halvtid som universitetsadjunkt och undervisar i fysioterapi. Med klinisk erfarenhet i primärvård, magisterexamen och specialist i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) vill jag bidra med uppdaterad kunskap i det neuromuskuloskeletala området.

Om mig

CV

  • Leg, Sjukgymnast och klinisk verksam i primärvården sedan 2013
  • Magisterexamen vid Linköpings universitet 2018
  • Specialist och examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) 2021
  • Styrelseledamot OMT-sektionens styrelse i Sverige

Utbildningsuppdrag

  • Basgruppshandledare i termin 1 och 2 på fysioterapiprogrammet
  • Undervisning i färdighet termin 2,3 och 5 på fysioterapiprogrammet
  • Examinator termin 5 på fysioterapiprogrammet

Nätverk

  • Styrelseledamot OMT-sektionens styrelse i Sverige

Publikationer

Omslag för publikation ''
Maria Landén Ludvigsson, Gunnel Peterson, Simon Widh, Anneli Peolsson (2019)

Medicine , Vol.98 Vidare till DOI

Forskning

Organisation