Fotografi av Sofia Ryberg

Sofia Ryberg

Universitetsadjunkt

Jag ser fritidshemmet som en unik plats för sociala relationer och en arena för att stimulera barns utveckling och lärande. Bild och barns gemenskaper är exempel på några av mina intresseområden.

Intresse för fritidshem

Jag arbetar som universitetsadjunkt på grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem.

Jag har tidigare arbetat som legitimerad fritidspedagog med ämnesbehörighet i flera ämnen och varit verksam 15 år i Norrköpings kommun. Min magisteruppsats handlade om kvalitet i fritidshem och om hur fritidspedagoger upplever fritidshemmets pedagogiska kvalitet i arbetet med barnen.

Undervisning

Relaterat innehåll