Intresse för fritidshem

Jag arbetar som universitetsadjunkt på grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem.

Jag har tidigare arbetat som legitimerad fritidspedagog med ämnesbehörighet i flera ämnen och varit verksam 15 år i Norrköpings kommun. Min magisteruppsats handlade om kvalitet i fritidshem och om hur fritidspedagoger upplever fritidshemmets pedagogiska kvalitet i arbetet med barnen.

Undervisning Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll